010 - 4413111
Home » Training & Development | van Assessment tot Zakelijke Training » Kieboom Training | Praktisch & Persoonlijk
Training

Praktische en persoonlijke trainingen


Training geeft uw medewerkers praktische handvatten om hun werk beter uit te voeren. Het werkt bovendien motiverend doordat ze zich nog meer verantwoordelijk voelen voor het bedrijfsresultaat. Kieboom onderscheidt
zich door een vraaggerichte werkwijze. Samen met u formuleren we haalbare en meetbare doelstellingen. Daarna ontwikkelen we een training die daarbij past en die rekening houdt met het niveau van uw medewerkers. De training bestaat uit praktische sessies. Dagelijkse praktijk, gekoppeld aan persoonlijke vragen over wie ze zijn en hoe ze in hun functie staan. 

Kieboom ondersteunt u met:

     • Managementtraining
     • Commerciële Training
     • Communicatietraining
     • Teamtraining

Contact met Kieboom

 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12