010 - 4413111
Home » Your greatest asset are not just people

Your greatest asset are not just people... 


Bart de Kloedoor Bart de Kloe

U heeft de spreuk ongetwijfeld een keer gehoord. 'Your greatest asset are people'. Of vrij vertaald: het meest waardevolle bezit van uw bedrijf zijn uw medewerkers. Dat klinkt mooi, maar is slechts ten dele waar.

Uiteraard zijn we er bij Kieboom Training & Development van overtuigd dat iedereen waardevol is. Maar het waardevolle voor een bedrijf zit in de talenten die de persoon met zich meebrengt. Uw waardevolste bezit zijn dus 'trained people'. Medewerkers die hun talenten kennen en geleerd hebben om die optimaal in te zetten binnen uw organisatie. Er zijn twee manieren om uw voordeel te doen met deze wetenschap.

1. De medewerker selecteren met de juiste talenten

Als werkgever zou je het liefst voor elke specifieke taak, iemand met specifieke talenten inzetten. De realiteit blijkt vaak anders. Het is zoeken naar die ene persoon die aansluit bij de benodigdheden voor de taak. Wat helpt is als u eerst de benodigde talenten voor een taak in kaart brengt. Hierdoor kunt u beter selecteren.

2. De talenten van medewerkers tot ontplooiing brengen

Soms is talent overduidelijk zichtbaar. Maar vaak sluimert het onder de oppervlakte.
Daarom is het waardvol om de talenten van uw medewerkers in kaart te brengen.
Vervolgens kunt u teams op maat trainen en zorgen dat medewerkers hun talent beter en complementair aan dat van collega's inzetten.

Maak van uw medewerkers een waardevoller bezit

Kieboom heeft op beide terreinen in de afgelopen jaren uitgebreide ervaring opgebouwd en goede resultaten behaald. Wij helpen ook u graag om van een medewerker een "waardevoller bezit" te maken. Heeft u een selectievraagstuk? Of wilt u de talenten van de huidige medewerkers in kaart brengen om heel specifiek aan ontwikkeling te werken? Lees meer over de mogelijkheden.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12