010 - 4413111
Home » Wel of niet coachen?

Wel of niet coachen?


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Kieboom wordt ingeschakeld voor diverse vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zo ook over persoonlijke coaching. Coaching is inmiddels breed geaccepteerd. Daardoor roept de opdrachtgever al snel dat een medewerker gecoacht moet worden, in de veronderstelling dat het functioneren 'wel even verbetert' door het inzetten van coaching. Echter werkt coaching niet voor ieder vraagstuk.

In de beginfase van een ontwikkeltraject stellen we vast wat er precies aan de hand is en spreken we concrete en haalbare doelen af. Wij ervaren het vaak als onze professionele plicht om tijdens deze fase de verwachtingen rondom coaching tot realistische verwachtingen terug te brengen.

Wanneer juist niet coachen?

Wanneer een medewerker niet gemotiveerd is heeft coaching geen zin. Dit is echter niet altijd een vast gegeven. Een goed gesprek met een coach kan namelijk de motivatie om te werken aan ontwikkeling in gang zetten. Toch is het wel de 'bottom line'. Als de medewerker niet wil, dan is er geen basis.

Coaching heeft ook geen zin als de medewerker geen invloed op zijn probleem heeft. Coaching heeft namelijk alles te maken met het ontwikkelen van kwaliteiten. Wanneer de medewerker daar in zijn werk niets mee kan heeft het geen zin. Sterker nog, het werkt demotiverend doordat machteloosheid ervaren wordt.

Als het disfunctioneren van de medewerker in de privésfeer ligt of wanneer er serieuze psychische problemen zijn is coaching ook niet het aangewezen middel.

Wanneer wel coachen?

Coachen houdt in dat je een medewerker helpt om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. Onze ervaring is dat dit vaak gebeurt als de functie verandert en de medewerker moet bijschakelen om aan de nieuwe verwachtingen te voldoen. Coaching gebeurt ook als er herhaaldelijk tegen verbeterpunten in het functioneren aangelopen wordt.

Als coaches helpen wij medewerkers om te leren door te ondersteunen en te inspireren. Dat betekent dat het lerend en het zelfsturend vermogen wordt versterkt.

Coaching werkt onder andere in de volgende situaties:

  1. Wanneer vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen nodig is. Als een medewerker zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn, kan hij zelfbewust(er) zijn werkzaamheden verrichten.
  2. Wanneer het aanleren of het aanscherpen van vaardigheden nodig is.
  3. Wanneer de medewerker (versneld) moet leren functioneren in taken en verantwoordelijkheden.
  4. Wanneer de medewerker behoefte heeft aan een extern klankbord.

Benieuwd of coaching in uw situatie wel of niet kan helpen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend adviesgesprek!


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12