010 - 4413111
Home » Wanneer is coaching écht de oplossing?

Wanneer is coaching écht de oplossing?


Door Hans Kieboom

Coaching is breed geaccepteerd. En snel wordt er naar gegrepen als oplossing. In de veronderstelling dat er vooruitgang wordt geboekt. Coaching werkt echt niet voor ieder vraagstuk! Maar wanneer werkt coaching nu echt wel?

Wat is er nu echt aan de hand?

Aan het begin van een ontwikkeltraject is het fundamenteel om vast te stellen wat er precies aan de hand is. En wat er precies bereikt moet worden. De mate waarin dit duidelijk is, wisselt in de praktijk. En het is dan ook een mogelijke bron van teleurstelling. Een teleurstelling die makkelijk voorkomen had kunnen worden. Het kunnen benoemen van de essentie van het vraagstuk en de focus van de te maken ontwikkeling, helpt om de verwachtingen ten aanzien van de inzet van coaching tot realistische verwachtingen terug te brengen. Waarom? Omdat het mogelijke succes van een coachingstraject hiermee vooraf getoetst kan worden in overleg met de coach. Die heeft immers al vaker met het bijltje gehakt en kan hierover uitspraken doen.

Wanneer werkt coaching niet?

Wanneer een medewerker niet gemotiveerd is, heeft coaching geen zin. Dit is echter niet altijd een vast gegeven. Een goed gesprek met de leidinggevende en/of een coach kan namelijk de motivatie om te werken aan ontwikkeling in gang zetten. Toch is het wel de 'bottom line'. Als de medewerker niet wil, dan is er geen basis. Coaching heeft ook geen zin als de medewerker geen invloed op zijn probleem heeft. Coaching heeft namelijk alles te maken met het ontwikkelen van kwaliteiten. Wanneer de medewerker daar in zijn werk niets mee kan heeft het ook geen zin. Sterker nog, het werkt demotiverend doordat machteloosheid ervaren wordt. Als het disfunctioneren van de medewerker in de privésfeer ligt of wanneer er serieuze psychische problemen zijn, is coaching ook niet het aangewezen middel. Dan kan de medewerker beter verwezen worden naar een andere deskundige.

Wanneer werkt coaching wel?

Coachen houdt in dat je een medewerker helpt om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. Onze ervaring is dat dit goed kan werken als de functie verandert en de medewerker moet bij-schakelen om aan de nieuwe verwachtingen te voldoen. Coaching kan ook succesvol zijn als er herhaaldelijk tegen verbeterpunten in het functioneren aangelopen wordt.

Als coaches helpen wij medewerkers om te leren door te ondersteunen en te inspireren. Dat betekent dat het lerend en het zelfsturend vermogen wordt versterkt. Coaching werkt onder andere in de volgende situaties wel:

  1. Wanneer het vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen nodig is. Als een medewerker zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn, kan hij zelfbewust(er) zijn werkzaamheden verrichten.
  2. Wanneer het aanleren of het aanscherpen van vaardigheden nodig is.
  3. Wanneer de medewerker (versneld) moet leren functioneren in taken en verantwoordelijkheden.
  4. Wanneer de medewerker behoefte heeft aan een extern klankbord.

 

 

Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/

 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12