010 - 4413111
Home » Waarderen = delegeren

Waarderen = delegeren


Bart de Kloedoor Bart de Kloe

Delegeren wordt regelmatig als noodzaak gezien, maar wat is de andere kant van delegeren? Het is een wezenlijk onderdeel van o.a.: leiderschap, groei en ontwikkeling.
Delegeren dient ook deze plek en aandacht te krijgen binnen een organisatie.

Wanneer je delegeert, zet je iemand anders in voor het behalen van jouw resultaten. Je vertrouwt een specifieke taak met de bijbehorende bevoegdheden en middelen aan een ander toe. Wat je wel behoudt is de eindverantwoordelijkheid voor het resultaat.

Als puntje bij paaltje komt, is de leidinggevende altijd verantwoordelijk voor alles wat zich binnen zijn afdeling of zelfs binnen zijn bedrijf afspeelt. Je geeft niet iets weg, je delegeert! 
Welke taken ga je delegeren, en welke taken niet? Er zijn altijd taken die door jou persoonlijk moeten worden gedaan. Hieronder gaan we in op hoe delegeren eruit kan zien.

Wanneer:
Te weinig tijd? Gevoel van overlopen? Taken niet afkrijgen?
Dat hoeft misschien niet, delegeer je taken en creëer ruimte in je werkzaamheden. Wanneer je erin slaagt je taken goed te delegeren, kun je een gemotiveerd en beter functionerend team creëren.
Maar wat je ook doet is het volgende en geeft gelijk antwoord op de waarom vraag:

Waarom:

 • Je geeft medewerkers ook de kans zich te ontwikkelen in de taken die je ze geeft.
 • Je maakt beter gebruik van de kwaliteit van anderen.
 • Werknemers worden gemotiveerd door andere, nieuwe of belangrijkere taken.
 • Je ontwikkelt je medewerkers

Heb je er weleens bij stilgestaan, dat je door niet te delegeren je medewerkers ook kansen ontneemt?

Of heb je weleens bedacht dat als jij delegeert, medewerkers gemotiveerder op het werk kunnen verschijnen?

Het delegeren is dan ineens niet meer een noodzakelijk kwaad, maar een tool die je medewerkers ten goede komt!

Bepaal aan wie je delegeert:

Aan wie vertrouw je het toe? Je kunt bijvoorbeeld als doel hebben om iemand een leermoment te schenken, maar die moet uiteindelijk wel in staat zijn om de taak goed uit te voeren met slechts hier en daar een bijsturing. Je kunt kijken naar de volgende vragen om tot je keuze te komen:

 • Heeft de persoon de tijd over om jouw taak te doen?
 • Is de taak een logische verlengstuk van zijn of haar normale werkzaamheden?
 • Heeft je collega er zelf belang bij om de taak uit te voeren (bijvoorbeeld omdat hij of zij een dergelijke taak leuk zou vinden)?
 • Helpt de taak deze persoon verder in zijn of haar ontwikkeling?
 • Heeft de collega de capaciteit om jouw taak tot een goed einde te brengen


Kortom…

Wat delegeer je wel:

 • wat ook door een ander kan worden gedaan
 • wat beter door een ander kan worden gedaan
 • wat anderen ook moeten leren
 • wat anderen leuk vinden om te doen


Wat delegeer je niet:

 • wat gevoelig ligt: bijvoorbeeld ontslagkwesties, conflicten en dergelijke
 • je kerntaken als leidinggevende: bijvoorbeeld het voeren van beoordelingsgesprekken of de goedkeuring van jaarplannen
 • het houden van het overzicht 
 • de eindverantwoordelijkheid voor taken die je hebt gedelegeerd


Hoe:
Mocht het de eerste keer zijn dat je jouw taken aan iemand anders toevertrouwt, hou het dan bij kleine projecten die niet al te tijdgebonden zijn, hierdoor groei je in het delegeren zonder dat dit grote gevolgen hoeft te hebben.

Kenmerkend voor het goed kunnen delegeren van taken is de zorgvuldigheid waarmee je de werkzaamheden overdraagt. Je spreekt niet terloops even een medewerker aan met een opdracht.

De effort die je stopt in het delegeren krijg je pas terug als je instructie compleet helder is en daarmee is het slagen van de taak dus afhankelijk van jou!
Je gooit niets over de schutting, je blijft betrokken en delegeer geen taken omdat je er zelf geen zin in hebt.

 “Delegeren omdat je geen zin hebt is de snelste manier om het respect van je medewerkers te verliezen”


Tot slot: Evalueer, bedank en beloon!

Denk goed na wie je welke taak geeft en bedenk dat dit een mooie gelegenheid is om je mensen naar een hoger niveau te trekken.

Succes!


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12