010 - 4413111
Home » Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Er is inmiddels al van alles gepubliceerd over het nieuwe ontslagrecht. Dit is met name het geval op juridisch vlak. Wat ons bezighoudt is de vraag in welke mate onze opdrachtgevers, vanuit hun rol als werkgever, dieper moeten nadenken over hoe zij omgaan met de medewerkers, en hun ontwikkeling, voordat het tot een afscheid komt.

In het nieuwe ontslagrecht is het zo dat - behalve bij ziekte of bedrijfseconomische redenen - een ontslag via de kantonrechter loopt. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat uw medewerker niet goed functioneert en u afscheid wilt nemen. Waar moet u in zo'n geval allemaal aan gedacht hebben?

In het kort komt het er op neer dat u in het nieuwe ontslagrecht nadrukkelijker moet aantonen bij de kantonrechter wat u als werkgever heeft gedaan om het disfunctioneren op te lossen. Dus aan welke verbetering heeft u gedacht? Aan welke alternatieve invulling van werk heeft u gedacht? En dat niet alleen binnen het bedrijf, maar ook binnen de groep waarvan het bedrijf deel uitmaakt.

Dit roept natuurlijk allerlei vragen op:

  1. Hoe werk ik aan prestatieverbetering met de desbetreffende medewerker?
  2. Als dit niet lukt: hoe bepaal ik waarvoor de medewerker wel geschikt is zodat ik hem kan helpen in een andere functie binnen mijn bedrijf, of de groep waarvan mijn bedrijf deel uitmaakt?
  3. Hoe begeleid ik een dergelijk proces met de medewerker en houd ik de relatie gezond?
  4. Heb ik hier in alle drukte en prioriteiten die er al liggen tijd voor?
  5. Hoe leg ik zaken vast?
  6. Hoe kan ik de gang naar de kantonrechter verder vermijden, om onzekerheid over de hoogte van een vergoeding en lange rechtsgang te vermijden?

Bij Kieboom hebben we antwoorden op deze vragen. Door middel van gerichte begeleiding, coaching en mediation kunnen we veel betekenen. Met als doel het vermijden van te hoge kosten en tevens de relatie met uw medewerker goed te houden in het hele proces.

Ga eens het gesprek aan met een van de partners van Kieboom. Hoe groot, klein, complex of eenvoudig de situatie ook lijkt, een gesprek kan al enorm veel perspectief bieden!

Meer weten over de mogelijkheden van Kieboom? Kijk op onze website en neem contact met ons op of of neem deel aan het gratis webinar


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12