010 - 4413111
Home » Van gedragsanalyse naar plan van aanpak

Van gedragsanalyse naar plan van aanpak


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Een belangrijk onderdeel in ons werk is vaststellen hoe gedrag veranderd kan worden. Kieboom wordt vaak benaderd om teams of individuen te helpen in het omgaan met veranderingen. Met name in de koers van de organisatie. Het gedrag moet optimaal leiden tot de gewenste bijdrage aan de bedrijfsprestaties.

Klopt uw gedragsanalyse?

Stel dat u met ons in gesprek bent gekomen en u loopt tegen een vraagstuk aan waarbij gedragsverandering wenselijk dan wel nodig is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Legt u zelf de vinger op de zere plek? Weet u wat er nodig is?

Een deel van onze opdrachtgevers weet dit behoorlijk precies te doen en schakelt ons in. Zij zien in onze analyse grotendeels een bevestiging en ziet meerwaarde om dit door ons als externe begeleiding te laten doen. Een ander deel van onze opdrachtgevers meent de analyse aardig in het vizier te hebben of is zoekende naar antwoorden.

De essentie van het vraagstuk ontdekken

Recentelijk kwam ik in contact met een internationale handelsorganisatie. Ik heb met de directie diverse gesprekken gevoerd waarin zij het één en ander deelden over de wijziging van de strategische koers. De organisatie wilde de focus nadrukkelijker op de regionale klant leggen.

De manier waarop de commercieel managers werkten moest anders. Een andere focus, een ander gedrag als manager en daardoor een gedragsverandering bij hun teams. De koers was helder gecommuniceerd door de directie, maar het gewenste gedrag kwam nog niet overeen met het gedrag van de managers. Ze vroegen mij: 'Hoe kunnen we dit vlot voor elkaar krijgen?'.

Na doorpraten met de directie werd duidelijk wat het gewenste gedrag van de managers was. Wat mij niet duidelijk werd, was of de commercieel managers precies wisten wat er van hen verwacht werd. Ook werd er niet gesproken over of er plannen waren gemaakt door de managers en of hier onderling over werd gecommuniceerd.

Interviews en testen

Mijn voorstel was om eerst met de commercieel managers te praten om te ontdekken hoe zij dit beleefden en om gericht competentietesten af te nemen. De directie stemde hiermee in omdat in onze gesprekken wel helder werd dat er nog een aantal vragen onbeantwoord bleven. Deze eerste stap gaf ruimte om eerst goed naar het vraagstuk te kijken alvorens over te gaan tot het nemen van stappen.

Diverse vragen konden hierdoor worden beantwoord. Vragen als: 'Hadden de managers de nieuwe koers wel echt helder?' en 'Waren de verwachtingen omtrent het nieuwe gedrag helder?'. Ook vonden we het antwoord op de vraag of de managers wel beschikten over de competenties en het ontwikkelpotentieel om de slag naar ander gedrag te maken.

Rapportage en plan van aanpak

De interviews en testen leidden tot een rapportage en plan van aanpak. Voor de directie en voor ons als externe begeleiders ontstond een goed beeld van het vraagstuk. Hierdoor kon in samenspraak een plan van aanpak geperfectioneerd worden. Met als resultaat een goed werkbaar plan met heldere ijkpunten voor het vervolg van het proces.

Zijn er zaken in dit artikel herkenbaar voor u? Loopt u ook tegen noodzakelijke gedragsveranderingen aan? Verander het gedrag van uw medewerkers op basis van een gedegen analyse. Er is meer mogelijk dan u denkt en ook sneller dan u denkt!
Neem contact met ons op en maak vrijblijven een afspraak voor een adviesgesprek gericht op uw vraagstuk.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12