010 - 4413111
Home » Diversiteit in uw team: van bedreiging naar kans!

Diversiteit in uw team: van bedreiging naar kans!

 

Mensen met al hun onderlinge verschillen vormen de meest waardevolle bouwstenen van uw bedrijf. Maar zeker bij bedrijven die groeien – door overnames en/of het aannemen van nieuwe werknemers met verschillende achtergronden – kunnen die verschillen voor spanningen zorgen. Verschillende ideeën, werkwijzen, drijfveren en competenties leiden al snel tot misverstanden en teleurstellingen.

Uw uitdaging

De uitdaging waar u als leidinggevende voor staat is niet om deze spanningsvelden te
minimaliseren. Succesvolle leiders wenden deze verschillen juist aan als creatieve kracht om verbeteringen te realiseren en betere beslissingen te nemen. Veel leidinggevenden kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Kieboom coacht ze daarom bij het scheppen van een klimaat waarin elkaar begrijpen, output-gestuurd werken en comfortabel omgaan met verschillen centraal staan. Het betrekken van medewerkers in dat proces is essentieel om ervoor te zorgen dat deze manier van denken onderdeel wordt van hun werkwijze. Dat zorgt namelijk voor een geleidelijke, maar langdurige verbetering in rendement.

Stappen

Welke stappen zou u kunnen nemen om beter gebruik te maken van diversiteit bij uw team(s) en afdeling(en)?

  1. Creëer  een werkklimaat waarin medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen wanneer zij hun meningen delen.
  2. Onderken en beloon vooruitgang die geboekt wordt, als gevolg van het benutten van diversiteit.
  3. Betrek medewerkers met verschillende achtergronden bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.
  4. Bepaal wat de (potentiële) talenten zijn in mensen en maak hier ten volle gebruik van.
  5. Bepaal hoe mensen elkaar aan kunnen vullen en bouw hiermee de samenwerking.
  6. Weiger om gedrag te accepteren dat de waardering van anderen aantast of aanvalt.
  7. Confronteer medewerkers die stigmatiseren, veroordelen of vooroordelend gedrag vertonen.
  8. Zorg voor teamontwikkelingsmomenten, waarbij het elkaar leren kennen en het omgaan met verschillen centraal staat.
 

Meer weten?

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van coaching of teamontwikkeling? We praten er graag met u over door.

Teamontwikkeling

 

Coaching 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12