010 - 4413111
Home » Inzicht in teamrollen

 

Inzicht in teamrollen 


Door Laura Bais

U gaat er een top jaar van maken. Het is duidelijk welke kant de organisatie op wil, de doelen staan keurig op papier en deze zijn ook gecommuniceerd naar de rest van de organisatie.

Vragen die vaak onbeantwoord blijven, maar minstens zo belangrijk: hoe performen de werknemers? zijn de doelen te behalen met het huidige team? zijn de medewerkers in staat om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen? zijn ze wendbaar voor de toekomst?

Wij adviseren bedrijven naast het helder formuleren van meetbare doelen voor de organisatie ook meetbare performance doelen op te stellen. Het is raadzaam te onderzoeken of de gestelde doelen met het bestaande team zijn te realiseren. Middels computergestuurde testen en interviews kan inzicht verkregen worden in drijfveren en talenten van medewerkers. Tevens kan daardoor inzicht verkregen worden welke competenties de medewerker bezit én misschien wel het belangrijkste of er wel echt een match is met de rol die de medewerker op dat moment vervult. Door het hele team op deze manier door te lichten kan er inzicht verkregen worden in de samenstelling van het team. Er kan geschoven worden van rol en/ of er is inzicht in wat er nog nodig is om uiteindelijk de doelen de bereiken. 

Het loont om heel goed te kijken naar de bestaande teamrollen voordat je een nieuwe medewerker werft. Ga bewust op zoek naar mensen die matchen met de nog ontbrekende teamrollen. Betrekt u graag uw huidige team bij het aannemen van een nieuw teamlid? Pas dan op, de zittende teamleden kiezen vaak voor een kopie van zichzelf. Het in kaart brengen van de verschillende teamleden kan helpen om te onderzoeken wat het team nodig heeft. Een divers samengesteld team, zowel qua competenties als qua persoonlijkheden, presteert namelijk vele malen krachtiger, werkt efficiënter én effectiever. Ga bewust op zoek naar mensen die matchen met de nog ontbrekende teamrollen. 

Weet u of u alles uit uw team haalt zodat het ook echt écht een top jaar wordt?

Kieboom kan helpen bij het in kaart brengen van teamrollen. Wij brengen de talenten in kaart en onderzoeken het potentieel en geven graag een ontwikkelingsadvies.

 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12