010 - 4413111
Home » Talent- en competentieontwikkeling: maar dan Agile graag!

Talent- en competentieontwikkeling; maar dan Agile graag!


Bart de Kloe

Door Hans Kieboom

Agile is hot. En dat is niet voor niets. Het is keihard nodig voor organisaties om succesvol te zijn. En dit geldt dus ook voor het ontwikkelen van mensen in organisaties! Toch houden veel organisaties nog vast aan rigide manieren van talent- en competentieontwikkeling, waardoor er kansen op betrekkelijk snelle vooruitgang blijven liggen.

Agile werken
In veel organisaties is agile werken hot. Daar waar het eerder vooral is begonnen in de ICT-sector, is agile werken in steeds meer organisaties de norm aan het worden. Dit vanuit de noodzaak om wendbaar, of wel beweeglijk en snel te handelen. En met vaak mooie resultaten die daarmee samenhangen.

Talent- en competentieontwikkeling ‘old school’
Talent- en competentieontwikkeling wordt vaak nog ‘old school’ ingevlogen. Jaarlijkse of halfjaarlijkse gesprekken vormen dan de basis voor afspraken over een te maken ontwikkeling op het gebied van competenties. Als de afspraken hierover dan al echt hard gemaakt worden is de periode van realiseren te lang, zijn afspraken onrealistisch en/of worden afspraken niet opgevolgd. Hierdoor blijven reserves onnodig onbenut.

Realistisch inzicht in talenten
Een van de punten om talent- en competentieontwikkeling succesvol te maken is een realistisch inzicht in de aanwezige talenten (natuurlijke aanleg & motivatie) van mensen en een duidelijk perspectief op welke competenties (zichtbaar gedrag) nodig zijn om een functie succesvol te vervullen. Hierdoor kan worden ingeschat wat iemand in huis heeft en in hoeverre een bepaalde competentie ontwikkeld kan worden.

Focus en sprints
Gedragswetenschappers zijn het erover eens en de praktijk laat het zien. Mensen kunnen veelal niet succesvol heel veel competenties tegelijk ontwikkelen. Dus pleit dit voor focus. Neem liever een competentie tegelijk die je in betrekkelijk korte periodes gericht gaat ontwikkelen. Door deze periodes dan achter elkaar te zetten werk je in overzichtelijke en gerichte sprints. Bijvoorbeeld door iedere drie maanden een competentie aan te pakken.

Onmiddellijk inzicht in geboekte vooruitgang dankzij technologie
Bij 360 graden feedback geven meerdere mensen uit de directe omgeving feedback. Dit is voor velen niet nieuw. Maar door dit actueel en frequent te doen, wordt de ontwikkeling van de medewerker met actuele informatie over de geboekte vooruitgang gevoed en daarmee de mogelijkheid om in de groei te versnellen.

De technologie biedt diverse varianten op dit gebied. Variërend van real-time feedback via een app op afgesproken gedragsaspecten. Of frequente feedback via onlinesystemen; er hoeft geen enkel excuus te zijn om met scherpte te werken aan ontwikkeling van competenties.

Actie nodig?
In gesprek komen om eens te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij het implementeren van agile talent- en competentieontwikkeling? Neem via onderstaande button contact met ons op.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12