010 - 4413111
Home » De kunst van een goed selectiegesprek

 

De kunst van een goed selectiegesprek 


Door Laura Bais

Iedere organisatie wil mensen in dienst die het beste bij de huidige en toekomstige ambities passen. Mensen met talent die vanuit hun eigen drijfveren hard werken en bijdragen aan de beste resultaten voor de organisatie en voor zichzelf. 

De basis voor een goed personeelsbeleid is om talent al vanaf de ‘’voordeur’’ te selecteren. Toch zien wij daar veel mis gaan. Veel bedrijven besteden te weinig tijd en aandacht aan een goed selectiebeleid en komen later tot de conclusie dat de genomen beslissing niet goed uitpakt. Een slecht uitgevoerde personeelsselectie kost ontzettend veel geld. 

Inmiddels doet een talentenanalyse het erg goed om talent bij een potentiële medewerker te traceren. Maar nog altijd worden er veel beslissingen genomen op basis van enkel 1 of 2 selectiegesprekken. 

Wat wij veel zien is dat bij de eerste kennismaking met een potentiële medewerker de interviewer 70% tot 80% van het gesprek aan het woord is. Hoe goed heeft de interviewer de potentiële medewerker leren kennen en wat is de interviewer te weten gekomen van de talenten van de potentiële medewerker? De vraag is of er werkelijk een goede match gemaakt kan worden op basis van dit soort selectiegesprekken. 

Vaak zijn de interviewers die verantwoordlijk zijn voor het aannemen van een nieuwe medewerker niet opgeleid in het gestructureerd voeren van selectiegesprekken. De vraag is dus, op basis waarvan wordt een nieuwe medewerker aangenomen? misschien de klik en een mooi CV?

Voorspel toekomstig gedrag 

Middels gestructureerde interviews en speciale interviewtechnieken kan een interviewer een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van het gedrag van een sollicitant of medewerker, zonder dat deze zelf bij diens handelen aanwezig is geweest.

Door competentiegericht te interviewen worden voorbeelden van gedrag verzameld waaruit naar voren komt hoe een medewerker opereert, welke kennis en kunde al aanwezig is voor de uit te voeren competenties/taken.

Het bovenstaande vraagstuk gaat over het ‘matchen’ van de juiste mensen op de juiste plek in een organisatie. Als je gaat selecteren op basis van gestructureerde interviews en daarbij talentenanalyses inzet, wordt de kans vele malen groter dat je ook een échte match maakt. 

Mocht u advies willen over het voeren van selectiegesprekken, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12