010 - 4413111
Home » Selectie van nieuwe medewerkers: hoe schat je toekomstig gedrag in?

Selectie van nieuwe medewerkers: hoe schat je toekomstig gedrag in?


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Het goed inschatten van toekomstig gedrag is de kern van een selectieproces van nieuwe medewerkers. Het is natuurlijk altijd de vraag of ze zich gaan gedragen zoals dit past bij de functie, de bedrijfscultuur en het team waarvan zij deel zullen gaan uitmaken.

 

Het selectieproces

In meer of mindere mate komen wij bij onze klanten een selectieproces tegen. Dit varieert van drie tot tien stappen die doorlopen worden.

In korte processen worden kandidaten uitgenodigd na (schriftelijke) sollicitaties. Er volgen enkele gesprekken en vervolgens wordt er een keuze gemaakt waarna arbeidsvoorwaardelijk het proces wordt afgerond. Lange processen kennen bijvoorbeeld ook een bestandsonderzoek, een telefonische screening, extra gesprekken, referentieonderzoeken, een assesment en/of het meelopen in het bedrijf.

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat een langer proces grondiger is. Ook zorgt een langer proces voor een betrouwbaarder beeld over of en in hoeverre de kandidaat aansluiting heeft. Toch wordt er vaker de voorkeur gegeven aan een kort selectieproces. Ook omwille van diverse redenen.

Betrouwbaar beeld van de kandidaat

De kern van een selectieproces is om een zo betrouwbaar mogelijke inschatting te maken van hoe de kandidaat zich zal gaan gedragen. Los van een duidelijke omschrijving van dat gewenste gedrag, is het toetsen of dit gedrag de kandidaat in werkelijkheid ook kenmerkt het belangrijkste. Dit betekent dat er in de eerste plaats vastgesteld moet worden of dit gedrag als patroon zichtbaar is vanuit het arbeidsverleden. Zo kunt u namelijk een voorspelling doen voor de nieuwe werksituatie.

Daarnaast moet helder zijn welke drijfveren en welk potentieel aanwezig is. Hierdoor kunt u inschatten in hoeverre en op welke gebieden de kandidaat sterk geneigd is zich te gedragen en te ontwikkelen. Deze gedragsbepalende factoren liggen 'onder de ijsberg' en kunnen alleen echt goed worden gemeten door de juiste assesment. De conclusie is dus dat een diepgaandere assesment van toegevoegde waarde is om een completer en betrouwbaardere inschatting te maken van toekomstig gedrag.

Talentenanalyse door Kieboom

De drijfveren en het potentieel dat in mensen zit meet Kieboom al jaren met succes door middel van de talentenanalyse. Dit is een objectieve methode om op persoonlijk niveau talent fijnmazig in kaart te brengen. Het selectieproces wordt hierdoor objectiever en krijgt diepgang op gedragsbepalende factoren. Het resultaat is een zorgvuldige voorspelling van het gedrag en het gedrag dat te ontwikkelen is bij uw kandidaat. Op die manier halen we het beste en het unieke uit mensen.

Wilt u weten of een talentenanalyse de voorspelling van het gedrag van uw kandidaten kan verbeteren? Neem contact met ons op en maak vrijblijvend afspraak voor een adviesgesprek gericht op uw selectievraagstuk of selectieproces.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12