010 - 4413111
Home » Search en selectie, doeltreffend en betaalbaar!

Search en selectie, doeltreffend en betaalbaar!


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Onze vaste relaties waarderen dat zij met een partij kunnen schakelen, die zowel hun organisatie als hun mensen goed kent. Zeker als het gaat om vraagstukken die de menselijke kant van de organisatie-ontwikkeling betreffen.

Door het doorlopende contact met onze relaties komen ook vraagstukken op het gebied van werving en selectie aan bod, en de ervaringen die zij in-huis of met externe partijen hebben opgedaan. Geregeld horen wij dat de werving en selectie in-huis niet altijd helemaal succesvol verloopt. Ondanks alle inspanningen blijken sommige vacatures toch lastig in te vullen. Ook met externe partijen zijn de ervaringen niet onverdeeld positief. Vaak horen wij dat de match met kandidaten onvoldoende blijkt, of dat er onevenredige tarieven worden gerekend.

Voorsprong
Door het regelmatige contact hebben wij vaak al zicht op de ontwikkeling van de organisatie en de behoeften die hieruit voortvloeien; ook op het gebied van vacante functies. Tevens is er meestal al een goed beeld en gevoel van de bedrijfscultuur en het management. Er is hiermee vaak al meer dan voldoende informatie voorhanden om het heel gericht zoeken van kandidaten te starten.

Search
Door middel van onze nieuwe dienst Search kan Kieboom betrekkelijk snel, gericht en discreet kandidaten voor een vacante functie traceren. Kandidaten die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Via Search is de kans zelfs groter op het vinden en interesseren van een kandidaat. In diverse branches heeft Kieboom in de afgelopen 13 jaar al een groot netwerk opgebouwd, wat ook het zoekproces bespoedigt.

Hoewel Search zonder twijfel het inzetten van professionele search-uren betekent, is Kieboom betrekkelijk snel waardoor wel een besparing van 30-40% kan worden gerealiseerd t.o.v. gebruikelijke tarieven in de markt.

Een aantal kernpunten uit onze dienstverlening: 

  1. Wij benaderen, interesseren en informeren kandidaten gericht, actief en discreet.
  2. Wij voeren met geïnteresseerde kandidaten eerste gesprekken om een eerste mogelijke match te onderzoeken.
  3. Wanneer kandidaten na deze gesprekken geschikt lijken te zijn maken we gebruik van pre-selectie testen om de kandidaten te toetsen op een essentiele set van competenties.
  4. Tijdens dit proces wordt de relatie goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling.
  5. Daarna worden kandidaten voorgedragen en vinden kennismakingsgesprekken plaats met medewerkers van onze relaties. Tijdens deze gesprekken kan ook arbeids-voorwaardelijke toetsing plaatsvinden, zodat de haalbaarheid ook op dit gebied is vastgesteld.


Selectie
Zodra er een serieuze ‘fit’ wordt ervaren met een voorgedragen kandidaat en onze relaties zijn serieus voornemens deze kandidaat een arbeidscontract aan te bieden, wordt de kandidaat vervolgens getest door middel van de (uitgebreide) talentenanalyse van Kieboom.

Hiermee wordt grondig onderzocht en geobjectiveerd welke houding en gedrag onze relaties in de praktijk mogen gaan verwachten van de kandida(a)t(en). Verder worden in deze fase de referenties nagetrokken. Kieboom adviseert met een zorgvuldige predictie van wat onze relaties mogen gaan verwachten in de praktijk van alledag. Ook eventuele overbrugbare ontwikkelpunten worden in dit stadium al geïdentificeerd.

Tot slot kan men overgaan tot een laatste gesprek met de meest passende kandidaat en zo tot overeenstemming te komen.

Meer weten over de search en selectie mogelijkheden van Kieboom? Neem gerust contact met ons op.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12