010 - 4413111
Home » Meer vraag naar Search & Selectie bij vacante functie’s

Meer vraag naar Search & Selectie bij vacante functie's. 


Bart de Kloe

door Hans Kieboom

 

 

Al jaren wordt Kieboom betrokken bij selectievraagstukken. Zowel second-opinion gesprekken als assessments met kandidaten worden al jaren voor onze relaties verzorgd, zodat zij zorgvuldiger kunnen inschatten hoe een nieuwe medewerker zich in de toekomst gaat gedragen. Nu doen steeds meer relaties een beroep op Kieboom voor het gericht zoeken  en selecteren van kandidaten voor verantwoordelijke functies in sales en management.

Schaarste op de arbeidsmarkt
Een van de redenen dat onze opdrachtgevers het zoeken naar zogenaamde passieve kandidaten uitbesteden aan Kieboom is de schaarste op de arbeidsmarkt. Als je dit dan combineert met de behoorlijke tijds- en geldinvestering die gemoeid gaat met het zelf werven en selecteren van de juiste persoon, is de keuze makkelijk gemaakt om het uit te besteden.

Overzichtelijke kosten
Op het gebied van search is de tijd voorbij dat er alleen maar gewerkt wordt met aanzienlijke vergoedingen die niet zelden onredelijk in de oren klinken voor onze opdrachtgevers. Wij ervaren dat onze relaties best bereid zijn te betalen voor het vinden van de juiste kandidaat, maar dat de kosten die hiermee samenhangen redelijk, transparant en naar verrichtte arbeid moeten zijn. Wellicht dat dit komt omdat veel van de vaste relaties middelgrote familie- c.q. familiaire bedrijven zijn die behoefte hebben aan de combinatie van persoonlijke benadering en een redelijk tarief.

Persoonlijke benadering
De persoonlijke benadering kenmerkt Kieboom al jaren in alle diensten die verricht worden. Hierdoor zijn in diverse branches veel relaties opgebouwd. En dit betekent voorsprong in het vinden van kandidaten. Maar ook een reputatie dat Kieboom integer omgaat met mensen maakt dat opdrachtgevers uitbesteden; Kieboom vertegenwoordigt namelijk de opdrachtgever bij het zoeken en dit dient op gepaste wijze te gebeuren.

Actie nodig?
In gesprek komen om eens te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij het vinden van de juiste kandidaat? 

 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12