010 - 4413111
Home » Mediation is van alle tijden

Mediation is van alle tijden


Bart de Kloedoor Astrid Schoormans

De uitspraak dat mediation in opkomst is klinkt vreemd als je bedenkt dat bemiddelen van alle tijden is. Kent u de Leidse Vredemakers nog? In de tijd van de Grieken werden boodschappen tussen vijandelijke partijen door buitenstaanders overgebracht. En dat gebeurt nu nog.

In veel gevallen houdt bemiddelen in dat u met een buitenstaander erbij rond de tafel gaat zitten. Heel soms houdt het in dat die buitenstaander eerst als boodschapper optreedt om de betrokkenen nader tot elkaar te brengen. Vaak is de boodschap hetzelfde, maar wordt deze anders gebracht. Dit kan al een groot verschil maken. Door heftige emoties kan het voor partijen lastig zijn om direct met elkaar te praten. Het is dan nodig om de verhoudingen tot rust te brengen voordat er volgende stappen worden gezet.

Recente situatie

Recent mocht ik bemiddelen bij een situatie waarin een werknemer al jarenlang met gezondheidsklachten kampte. De klachten zelf waren echter niet voldoende om hem niet te laten werken. Om die reden werd gekeken of hij wellicht door het inzetten van de levensloopregeling in combinatie met het inzetten van vakantie-uren het tot zijn pensioen zou redden. Bij beiden partijen was er interesse om over deze regeling na te denken. Helaas werden de gezondheidsklachten alleen maar erger door het voeren van gesprekken over een dergelijke regeling. Op dat moment kwam ik er bij.

Oplossing door mediation

De werkgever was opgelucht dat er een buitenstaander bij kwam, evenals de werknemer zelf. Doordat het gesprek in eerste instantie via mij verliep werd het voor de werknemer minder spannend. Hij kon zich daardoor beter op de inhoud van de regeling zelf richten. Om er zorg voor te dragen dat de regeling hem op financieel vlak zekerheid kon bieden, werd een financieel adviseur ingeschakeld. Zo ontstond een situatie waarin er door de werknemer een goede afweging kon worden gemaakt en kon er een gesprek worden gevoerd over de oplossing zelf.

Door mediation kwam er sneller duidelijkheid in de situatie. Soms lukt het niet om er zonder een buitenstaander uit te komen. Mediation bewijst dan duidelijk haar waarde! Bent u benieuwd naar wat Kieboom voor uw bedrijf kan betekenen? Bekijk dan onze website.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12