010 - 4413111
Home » Mediation bij problemen op de werkvloer

Mediation bij problemen op de werkvloer.


Bart de Kloedoor Astrid Schoormans

Bij problemen op de werkvloer wordt niet zo snel gedacht aan het inschakelen van een mediator. Toch kan juist dat er voor zorgen dat er kwesties worden uitgesproken die nooit bespreekbaar zijn gemaakt en dat er een basis wordt gelegd voor een hernieuwde samenwerking waarin er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

Recent mocht ik een mediation begeleiden bij een re-integratietraject. Ook hier was sprake van spanningsklachten op de werkvloer. In afzonderlijke gesprekken kunnen dan harde woorden worden uitgesproken die nog nooit zo direct zijn uitgesproken tegenover de andere kant. Vaak is ieders verhaal ook heel begrijpelijk. Mensen kunnen oprecht in hun eigen waarheid geloven en blind zijn voor hoe de ander naar hun situatie kijkt.

Lange aanlooptijd bij conflicten

Aan de mediationtafel komt het regelmatig voor dat een werknemer uitspreekt waar hij al jaren mee zit, maar waar de werkgever dan geen notie van blijkt hebben. Tot grote ergernis van de werknemer die het probleem naar eigen zeggen al zo vaak uitgesproken heeft. Conflicten hebben daarmee een (jaren)lange aanlooptijd. “Ik heb nooit geweten dat jij werd gepest!” is een uitspraak die ik weleens langs hoor komen. Negatieve zaken worden gemakkelijker onthouden dan positieve zaken en als een werknemer zich dan niet gehoord voelt, wordt de werkgever op den duur als vijand gezien. Tijdens het gesprek wordt een kwestie kritisch tegen het licht gehouden en blijkt er meer gemeenschappelijk te zijn dan vooraf gedacht.

Een nieuwe start

Mediation kan een basis bieden om de samenwerking opnieuw op te pakken en beter met elkaar om te gaan. Sterker nog: er kan worden geleerd van eerder gemaakte fouten. De ervaren medewerker kan nu beter worden ingezet. Van te voren worden er afspraken gemaakt en doelstellingen besproken. Hierdoor kan kennis binnen de organisatie worden gehouden en hoeft er geen energie te worden gespendeerd aan een nieuwe kracht.

Tot een afscheid komen

Soms is er echter te weinig vertrouwen. Dan wordt het lastig om samen te blijven werken. In het achterhoofd van de werkgever zal de vraag liggen of er wel voldoende aan dossieropbouw is gedaan om via de kantonrechter tot een afscheid te komen. Een werknemer weet dat de werkgever het op die manier probeert te spelen, zeker als er een jurist op de achtergrond meekijkt. Echter wil een werknemer zelf misschien ook niet meer aan de slag blijven bij deze werkgever. Een vervelende werksituatie mag dan weliswaar loon opleveren, maar de rek is daar op een gegeven moment ook uit. Als mensen elkaar begrijpen is (heel) veel mogelijk. De vraag die ik de werknemer en werkgever vaak voorleg is: ‘Wat zou jij doen als je in de schoenen van de ander stond?’ Bij wederzijds begrip kunnen wegen elkaar op een goede manier scheiden.

Duidelijke afspraken

Afspraken over een afscheid tussen werkgever en werknemer worden meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar ook hier blijven kritische vragen belangrijk. Waar mogelijk moet worden voorkomen dat geschillen op andere punten ontstaan en al het harde werken voor niets was. Hoe wordt naar buiten toe gecommuniceerd? Wat staat er in het getuigschrift? Was er een concurrentiebeding? Zijn er verder nog regels waaraan voldaan moet worden? Dat zijn zaken die direct kunnen worden besproken en die van groot belang kunnen zijn voor de toekomst. Kortom: als mediator blijf je van begin tot eind scherp.

Tot slot. De oplossing komt in meer dan 75% van de gevallen niet vanuit de mediator maar vanuit de betrokkenen zelf. Daar word ik erg blij van. U ook? Ik hoor graag van u.

 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12