010 - 4413111
Home » Kieboom sponsort Stichting You!nG

Stichting You!ng


Kieboom sponsort Stichting You!nG

Vanaf januari 2017 sponsort Kieboom op structurele basis Stichting You!nG.

You!nG zet zich zonder winstoogmerk in om jongeren weerbaarder en sterker te maken. Met zelf ontwikkelde methodieken en een deskundig team van vrijwilligers zorgt You!nG dat jongeren ontdekken dat zij waardevol zijn en er echt toe doen.

Ook worden de jongeren ondersteund bij het opgroeien tot sterke, emotioneel evenwichtige en maatschappelijk betrokken jongeren. Zij leren om aan hun eigen leven op een gezonde, zelfstandige manier vorm te geven. You!nG versterkt de eigen kracht en weerbaarheid van jongeren door uit te gaan van hun mogelijkheden, kansen, hun talententontwikkeling en hun mogelijkheden om actief te participeren binnen de school en samenleving.

Kieboom heeft als missie het beste en unieke uit mensen te halen en doet dit op commerciële basis voor volwassen professionals in organisaties. Door sponsoring wil Kieboom een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van sterke jongeren; jongeren die dankzij de inzet van You!nG weten wie zij zijn en van welke positieve invloed zij kunnen zijn in de maatschappij. 

Meer informatie over You!ng: http://www.you-ng.nl


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12