010 - 4413111
Home » Kan uw team ZELF tot oplossingen komen en deze uitvoeren?

Kan uw team ZELF tot oplossingen komen én deze uitvoeren?


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Je bent leidinggevende. Dan droom je er toch van. Waarvan? zou je zeggen. Van het idee dat jouw team zelf tot oplossingen komt voor de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. En wat zou het mooi zijn als deze dan ook effectief worden uitgevoerd. Helemaal mooi is het wanneer dit niet eenmalig is maar doorlopend. Kortom, steeds wanneer er veranderingen optreden die nieuwe uitdagingen vormen, is het team in staat voor deze uitdaging oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Dit klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. En begrijpelijk! Want in de praktijk is het aansturen van een team werk in uitvoering. Met name om je team op een dergelijk niveau te krijgen.

Graadmeter: uitdagingen

Een graadmeter is hoe je team reageert tijdens serieuze uitdagingen. Heeft het team dan het vermogen om heldere en frisse vragen te stellen over de situatie? Want het is juist te midden van de druk, onduidelijkheid en verwarring dat teams even niet weten wat de volgende stap is die gezet moet worden. Als het team daar dan wel toe in staat is, dan is dat een sterk kenmerk.

Wij hebben behoorlijk wat ervaring met het bouwen van teams. Een belangrijk onderdeel
in het proces van bouwen, is het team vaardig maken, zodat het in lastige omstandigheden, met alle mogelijke beperkingen toch tot oplossingen kan komen en deze samen uit te voeren.

Vermogen ontwikkelen

Maar hoe werkt dat leerproces nu eigenlijk? Wat maakt dat de groep het genoemde vermogen ontwikkelt? Het geheim ligt dichter bij dan je denkt. Het klassieke idee van trainen, richt zich op kennis en vaardigheden, die vaak in klassikale omgeving plaatsvinden. Dus de groep wordt getraind en vervolgens ligt het aan de deelnemers of en wat er in de praktijk gedaan wordt met de geleerde kennis.

Deze wijze van trainen heeft zijn waarde bewezen en wordt nog steeds toegepast. Zeker als standaardisatie nodig is. Er kan alleen een beter en passender resultaat worden geboekt als de omgeving van de desbetreffende organisatie dynamisch is.

De praktijk als aanknopingspunt

Trainingen, waaronder ook teambuilding, behoren een integraal onderdeel te zijn van de ontwikkeling die de organisatie wenst, en (vaak ook) moet doormaken om strategisch succesvol te zijn. De praktijk en de uitdagingen die daar liggen vormen dan ook het directe aanknopingspunt om actie- en praktijkgericht aan de slag te gaan in de training.

Verantwoordelijkheid voor implementatie

Op basis van een analyse van deze uitdagingen, hoe de deelnemers daar nu mee omgaan en idealiter zouden moeten omgaan, wordt een schat aan informatie opgebouwd die meegenomen wordt om het team sterker te kunnen maken. Aan de voordeur worden met deelnemers afspraken gemaakt over wat leren en trainen inhoudt. Denk hierbij aan het bouwen op de aanwezige kennis en ervaring, verdiepen en oplossingen creëren tijdens de teambuildings momenten en het daarna uitvoeren van de oplossingen in de praktijk.

Let op: er ligt dus ook een verantwoordelijkheid om oplossingen te implementeren.

Training leidt tot nieuwe inzichten

Vervolgens worden trainingsmomenten zo ingericht dat het eigen initiatief en de creativiteit om oplossingen te genereren (verder) wordt ontwikkeld. Eerst met een aantal fictieve projecten om het model en proces van actiegericht leren te verankeren. Vervolgens gaat met aan de slag met projecten vanuit de praktijk. Hierin wordt gebouwd op de kennis en ervaring van de groep door middel van ideeën en concepten, alsook door procesmatige vragen en reflectiemomenten. Deze vragen en momenten leiden tot nieuwe inzichten die niet eerder bestonden.

Bij Kieboom hebben we veel ervaring met het bouwen van teams. Ga eens het gesprek aan met een van de partners van Kieboom. Een gesprek kan al enorm veel perspectief bieden op de vraag hoe uw team te ontwikkelen!

Meer weten over de mogelijkheden van Kieboom? Kijk op onze website en neem contact met ons op.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12