010 - 4413111
Home » Hele team Kieboom TMA gecertificeerd 

Hele team Kieboom TMA gecertificeerd 


Door Laura Bais

Alle medewerkers van Kieboom zijn TMA gecertificeerd. Wij als Kieboom geloven dat mensen pas echt tot hun recht komen in een organisatie als zij worden gewaardeerd om én ingezet worden op hun talenten. TMA methode legt de drijfveren en dus het voorkeursgedrag van de mens bloot. Met de TMA methode heeft Kieboom een mooie tool in handen om mens en organisatie verder te brengen. 

Als je een succesvolle organisatie wilt bouwen, moet je nadenken over de vormgeving en structuren. Vervolgens ga je dit implementeren en besturen. De bindende factor van het besturen van de organisatie zijn: mensen. Door de inzet van kennis, talenten en vaardigheden is de organisatie in staat om te slagen of te falen. De menselijke factor is het vaak het moeilijkste te besturen in de organisatie, mensen zijn namelijk geen robots die je kunt programmeren en daarmee precies laten doen wat je wilt. Het vraagt veel inzicht om mensen en hun talenten en vaardigheden effectief en efficiënt voor de organisatie te laten werken.

Als je alles voor elkaar hebt in je organisatie, maar je hebt de verkeerde mensen (talenten en vaardigheden) of de goede mensen maar op de verkeerde plek, dan kan alles mislopen. De kosten lopen op, je kan niet bieden wat je hebt beloofd en de mensen doen niet wat je vraagt.

TMA methode kan met haar online instrumenten menselijke kenmerken in kaart brengen waardoor je een objectiever inzicht krijgt in deze mensen. Vanuit dit inzicht kun je mensen effectiever matchen met functies. Daarnaast kun je mensen meer vanuit hun persoonlijke behoeften en kracht laten ontwikkelen en werken. Mensen functioneren het best, leren het snelst en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Voor taken waarbij enig creatief denkwerk vereist is, werkt beloning en bestraffing prestatieverlagend. Intrinsieke motivators (werken vanuit behoeften en talenten) leiden voor dit soort taken wel tot hogere prestaties.

Mensen komen sneller in actie voor ontwikkeling op de gebieden waarvan ze weten dat ze talentvol zijn, competent zijn of hun behoeften bevredigd worden. Daar waar functionele taken en een competentieprofiel matchen met individuele drijfveren, talenten en competenties is de kans op betrokken en succesvolle medewerkers het grootst.

Met de online instrumenten van de TMA methode kan er snel en objectief gemeten worden welke talenten en welk voorkeursgedrag mensen hebben. Daarnaast kan er in kaart gebracht worden hoe gedragsvaardig mensen zijn, welke cognitieve capactiteiten mensen hebben, wat mensen makkelijk kunnen leren en wat niet. Wij als Kieboom zien de noodzaak om het beste uit mensen te halen, zowel voor de individuele mens als voor de organisatie. Voor beide valt een enorme winst te behalen als er ingezet wordt op talent. 

Meer weten over de TMA methode en hoe deze in te zitten? Neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12