010 - 4413111
Home » Hoe kun je prestaties langdurig verbeteren?

Hoe kun je prestaties langdurig verbeteren?


Door Hans Kieboom

Het is toch duidelijk wat de heersende opvatting is binnen bedrijven? “Door focus op prestaties worden deze beter.” of anders gezegd: “Door prestaties ons doel te maken, worden deze beter.” Maar is dit ook langdurig zo?

Een kant van de medaille: focus op doelen

Wat ons betreft is dit slechts een kant van de medaille. Een zeker niet onbelangrijke kant! Een kant waar we maar al te bekend mee zijn. Doelen stellen en deze ‘SMART’ maken. Implementeren en bewaken op voortgang. De kans dat doelen dan bereikt worden is daarmee kansrijk(er). Doelen helpen om het bedrijf te (be)sturen.

En dit is een principe dat werkt binnen alle geledingen in de bedrijfsvoering. Zo kunnen we verkoopdoelstellingen opstellen, maar ook voor inkoop, logistiek, productie e.d. Ook projecten kunnen doelgericht worden ingevlogen. Maar hiermee vertel ik niks nieuws, toch? En als ik daaraan het behalen van sportprestaties als metafoor toevoeg, dan begrijpen we allemaal dat prestaties op hoog niveau alleen bereikt kunnen worden door het stellen van doelen.

De andere kant van de medaille: focus op ‘purpose’

Deze kant krijgt structureel minder aandacht, doordat er teveel met doelen gewerkt wordt en de korte termijn prestaties en waan van de dag veel aandacht opeist. 

En dat terwijl deze kant juist de grootste en de onuitputtelijke krachtbron is voor het leveren van prestaties. En als deze niet aangeboord of genegeerd wordt, heeft dit een remmende werking op groei en ontwikkeling van mensen. En dat is nu juist wat we verlangen in een omgeving met steeds weer nieuwe uitdagingen.

In de engelse taal is er een mooi woord voor: ‘purpose’. Het is lastig te vertalen zonder afbreuk te doen aan de volle inhoud ervan. ‘Purpose’ kan o.a. vertaald worden als bestemming, bedoeling en zinvolheid.

De behoefte hieraan zit diep in ieder mens. We komen het tijdens ons werk steeds tegen in diepere gesprekken met de mensen die we ontmoeten. In eerste instantie gaat het natuurlijk in onze kennismaking vaak om prestatiegerichte vraagstukken, die wij door middel van onze diensten voor onze opdrachtgevers moeten oplossen. Maar op een dieper liggend niveau en na wat meer gesprekken komen vaak dieperliggende motivaties, talenten en waarden naar voren, die de drijvende kracht vormen van deze mensen.

Het is in deze gesprekken dat we steeds weer zien dat mensen welwillend zijn om prestaties te leveren en te verbeteren, maar dat het wel zin moet hebben wat zij doen. Dat het ertoe doet. Dat zij iets wezenlijks bijdragen. Vrijwel altijd is dit verweven met de diepgewortelde behoefte om te ontwikkelen en te groeien vanuit hun authentieke kracht. En omdat voor veel mensen onvoldoende wordt voorzien in deze behoeften zijn er frustraties, spanningen en een gebrek aan voldoening. Voor het leveren van prestaties een rem! Als hier niets mee wordt gedaan.

Het is aan de directie en het management om hierin anders te gaan kijken en luisteren naar mensen, om vervolgens de verbinding te leggen met de medewerkers, vaak op een dieper niveau als te doen gebruikelijk. Hiervoor moeten dan ook de randvoorwaarden voor worden geschapen.

Meer dan alleen verschijnen op het werk

Mensen willen vanuit hun hart meer dan alleen verschijnen op hun werk. Ze willen dat het zin heeft, dat het een bedoeling heeft wat zij doen. Dat waar zij zijn en wat zij doen er toe doet en zin heeft. Dat zien wij terug in vele gesprekken die wij hebben met medewerkers. 

Alleen de praktijk is dat zij met minder genoegen nemen en om diverse redenen doen wat van hun verwacht wordt nl. het zo goed en zo kwaad als het gaat leveren van de gevraagde prestaties. Men is er ook niet aan gewend dat een werkgever wat dieper geïnteresseerd is en voorbij dit niveau de verbinding legt.

Ook zien wij het terug bij ondernemers, directeuren en managers. De (vele) uitdagingen en niet de minste daarvan de schaarste aan (passende) medewerkers op de arbeidsmarkt werkt ‘pragmatisch’ handelen in hand. De job moet gedaan worden (dus weer de prestatie…) en op een dieper niveau kijken tja…… 

Duurzame ontwikkeling van mensen

Bij Kieboom gaan we voor duurzame ontwikkeling van mensen die sterk in hun werk staan. Hier ligt een direct verband met best van mensen naar boven halen en het gevoel van  ‘purpose’. 

Want dan moet je weten waar de unieke (combinatie van) kracht van mensen en teams liggen. Er ligt bovendien een verantwoordelijkheid om hier dan ook ruimte aan te geven. 

En waarschijnlijk ook is het werken aan de manier waarop je gewend bent met elkaar om te gaan en te communiceren dan ook een werkpunt. Maar wel met mooie consequenties als je eraan werkt nl. dat de passie, het plezier waarmee mensen werken toeneemt. De creativiteit van de mensen komt veel meer uit de verf. En de resultaten verbeteren. Langdurig!

 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12