010 - 4413111
Home » Hoe soepel voer jij veranderingen door?

Hoe soepel voer jij veranderingen door?


Door Hans Kieboom

Veranderingen doorvoeren is niet altijd gemakkelijk als je leidinggevende bent. Hoe belangrijk een verandering ook kan zijn, mensen ervaren de bestaande situatie doorgaans als veilig en de nieuwe als onveilig….

Een logische reactie van mensen op verandering is dan ook een bepaalde overlevingsdrang of onzekerheid over de eigen positie of die van collega’s. Hoe ga je hiermee goed om, zodat je beoogde verandering soepel verloopt?

Het belang van luisteren

Het gevoel van onveiligheid of onzekerheid wordt door slechts een deel van de mensen open besproken met een leidinggevende. Een ander deel doet dit gewoon niet. Dit is onze ervaring. En al denk je dat iedereen open is, ga er dan maar van uit dat er altijd een bepaalde mate van reserve is om alles met jou als leidinggevende te delen! 

Ervan uitgaande dat er een vertrouwensbasis is, kan je door bewuster je oor te luisteren te leggen, meer zicht krijgen op wat er leeft bij je mensen. En met luisteren bedoel ik een actieve inzet. Dit betekent bewust met mensen zitten om met onverdeelde aandacht vragen te stellen om hen beter te begrijpen. Zowel op rationeel als op emotioneel niveau. Dit betekent het identificeren van enerzijds de logica en feiten die in het hoofd spelen en anderzijds de gevoelens die iemand heeft. 

Door veel vragen te stellen en ook samen te vatten kom je tot een vollediger beeld van wat er omgaat in je mensen. En als je nu denkt van: ‘ja maar dat kost mij veel te veel tijd en die tijd heb ik niet’, bedenk dan eens hoeveel tijd en nodeloze energie het gaat kosten als de weerstand blijft en je bovendien niet gericht om kan gaan met zaken die leven bij je mensen…. Als je wilt dat mensen met hart en ziel hun schouders zetten onder de beoogde verandering, zal je tijd moeten investeren in de dialoog!

Waar is het doorvoeren van je verandering op gericht?

Waarom leg ik in het begin van dit artikel zo de nadruk op het belang van luisteren? Dit komt omdat we ons steeds nog verbazen over de focus die leidinggevenden hebben bij het doorvoeren van verandering. 

De focus ligt erg sterk op de technische en/of fysieke kant van verandering. Veel aandacht gaat uit naar een nieuwe manier van werken, een systeem of een nieuwe productiemethode. En natuurlijk is dit essentieel, maar de sleutel voor succesvolle verandering ligt bij de aandacht voor de sociale en psychologische effecten van verandering. Die zorgen namelijk voor persoonlijke zekerheid en motivatie.

Psychologische effecten van verandering

Psychologische effecten gaan over hoe mensen ‘in hun vel zitten’ op hun werk. Hoe ze denken, wat ze voelen. Verandering heeft daar vaak invloed op. Soms roept verandering twijfels en vragen op die een eigen leven gaan leiden. Zodanig dat de motivatie en productiviteit er serieus onder lijden. Natuurlijk reageert niet iedereen hetzelfde op verandering. De ernst van de onzekerheid hangt deels af van iemands persoonlijkheid en ervaring. Veel zorgen zijn echter voorspelbaar.

Sociale effecten van verandering

Sociale effecten gaan over de relaties met teamleden en andere medewerkers in de organisatie. Verandering kan bij mensen zorgen oproepen over die relaties. Ze worden bang om vervreemd te raken van directe collega’s, vragen zich af of ze straks nog wel toegang hebben tot informatie en hebben vragen over welke positie ze gaan innemen in een nieuwe groep.

Hoe voer je soepel verandering door? 

Natuurlijk is het van essentieel belang om de technische en/of fysieke kant goed in de grip te hebben. Maar mijn pleidooi is: Houdt ook rekening met de psychologische en sociale kant van de verandering! Dus:

  1. Verplaats jezelf in de medewerkers voor wie de veranderingen gelden
  2. Bepaal welke vragen en reacties van de medewerkers er naar voren kunnen gaan komen
  3. Bepaal de antwoorden op deze vragen en reacties
  4. Bedenk bij het formuleren van antwoorden dat medewerkers volgens een patroon kunnen reageren op verandering. Denk daarbij aan angst, de gedachte dat verandering veel problemen met zich meebrengen, maar ook het zien van enig voordeel in de verandering en het feit dat het proces van ‘oud naar nieuw’ geleidelijk gaat en dus ook de positieve ervaring die ermee gemoeid gaat.

 

Veel succes met het soepel doorvoeren van veranderingen!


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


  

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12