010 - 4413111
Home » Hoe soepel ga jij om met verschillen in je team?

Hoe soepel ga jij om met verschillen in je team?


Door Hans Kieboom

Mensen met hun onderlinge verschillen vormen de meest waardevolle bouwstenen van je team en bedrijf. Maar zeker als je groeit, er komen bijvoorbeeld nieuwe collega’s bij, kunnen die verschillen ook voor bepaalde spanningen zorgen.

Verschillen

Verschillende ideeën, werkwijzen, drijfveren en competenties kunnen al snel leiden tot misverstanden en teleurstellingen. De uitdaging waar je als leidinggevende voor staat is nou net niet om deze spanningsvelden te minimaliseren….. Maar wat is die uitdaging dan wel?

Creatieve kracht

Onze gedachte bij succes is dat je als leidinggevende deze verschillen juist aanwendt als creatieve kracht om verbeteringen te realiseren en betere beslissingen te nemen. Alleen dat lukt niet altijd. Dit is bij ons dan ook geregeld een onderwerp dat op de agenda staat bij coachingsgesprekken die wij hebben met leidinggevenden. Dit is het eerste van twee artikelen over dit onderwerp, met tips over het omgaan met verschillen in je team. In dit artikel ga ik op het scheppen van het juiste klimaat, het belonen van vooruitgang en het betrekken van mensen.

Scheppen van het juiste klimaat

We helpen leidinggevenden in het scheppen van het juiste klimaat waarin elkaar begrijpen, doelgericht werken en comfortabel omgaan met verschillen centraal staan. Het betrekken van medewerkers in dat proces is essentieel om ervoor te zorgen dat deze manier van denken onderdeel wordt van hun werkwijze. Dat zorgt namelijk voor een geleidelijke, maar langdurige verbetering in rendement. Dus het scheppen van een werkklimaat, waarin medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen wanneer zij hun meningen delen, is van groot belang.

Belonen van vooruitgang

Het ontwikkelen van (team)gedrag wat je graag wilt zien, is ook een vorm van ‘conditioneren’. Gedrag dat beloond wordt, wordt daarmee gestimuleerd. Als je dat voldoende blijft doen, is de kans erg groot dat het een gewoonte wordt. Beloon dus vooruitgang die geboekt wordt, als gevolg van het benutten van diversiteit. Beloning is in onze ogen zeker niet alleen financieel, maar vooral het uitspreken van waardering en het vieren van vooruitgang door het creëren van speciale momenten.

Betrekken van mensen

Als je de mensen, die van elkaar verschillen, bewust betrekt bij beslissingen en het oplossen van vraagstukken, mobiliseer je ook bewust diverse invalshoeken. Dit verhoogt natuurlijk de waarde van de oplossing of de kwaliteit van een beslissing. Maar het heeft ook zeker een psychologisch gunstig effect. Enerzijds op persoonlijk niveau, doordat iemand zich gekend voelt door betrokken te worden. Maar ook op teamniveau, door dit als voorbeeld te benoemen, expliciet te waarderen en te belonen. Op die manier wordt de beeldvorming en beleving van de teamleden beïnvloedt op hoe goed zij het doen als (gevarieerd) team. Betrek dus mensen met verschillende achtergronden bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.

 

Tot zover deel 1 met een aantal tips en ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. In deel 2 volgen nog een handvol nieuwe tips voor het omgaan met verschillen in je team!

 


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


  

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12