010 - 4413111
Home » Hoe kunt u verandering verkopen?

Hoe kunt u verandering verkopen?


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Organisatorische veranderingen zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur in bedrijven die werken aan concurrentievoordeel. Daarom is het zo belangrijk om kennis en ervaring te hebben in het leiden van verandering. Eén ding komt duidelijk naar voren in de praktijk: veranderen is vaak nodig. Het helpt uw bedrijf succesvol te bewegen in groei, maar zeker ook deze groei te faciliteren richting de toekomst.

Verandering begint meestal bij de leiding, maar ook in de rest van een bedrijf kunt u mensen vinden die bereid zijn om te veranderen en er ook actief een steentje aan bij willen dragen. Zij kunnen luisteren naar de zorgen van de medewerkers. Veranderingen raken mensen altijd persoonlijk. Door te luisteren kunnen zij begrijpelijke weerstanden bij andere medewerkers wegnemen en hen doen meebewegen in de richting die nodig is. Maar hoe verkoopt u de verandering die nodig is in de volle breedte van het bedrijf? Met daarbij uiteraard de voordelen die dit voor de organisatie met zich meebrengt?

Ervan uitgaande dat analyses al gedaan zijn, er bepaald is welke acties nodig zijn om te veranderen en de noodzaak voor verandering helder is. Is het zaak om de verandering overtuigend te gaan brengen. Omdat medewerkers over het algemeen wat terughoudend reageren op verandering, moeten de redenen die aangedragen worden ook echt overtuigend zijn.

1. Laat zien wat er in de analyse naar voren is gekomen. Leg uit waar het bedrijf staat, waar het naartoe moet en waarom. Wees duidelijk hoe de markt en klanten het bedrijf beïnvloeden. Leg bijvoorbeeld uit wat de gevolgen zijn als u als bedrijf niet veranderd. Dit blijkt in de praktijk een krachtige manier. De informatie over de verandering moet er dus toe leiden dat de medewerkers zien dat de prijs van de 'status quo' duidelijk hoger is dan de prijs van de verandering.

2. Bij veranderen moet er een brug geslagen worden van de huidige naar de nieuwe situatie. Wees heel helder over de brug(gen) die geslagen moeten worden en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ook is het belangrijk om uit te leggen hoe dit gebeurt, in welke volgorde en door wie. Tot slot is het belangrijk om dit te doen in meetbare doelen. Geef ook aan hoe dit gemeten zal worden.

3. Tot slot: de juiste hoeveelheid mensen, tijd en geld communiceert ook heel duidelijk de mate van commitment!

Bij Kieboom hebben we veel ervaring in het begeleiden van veranderingen. Heeft u dit nodig? Neem contact met ons op. 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12