010 - 4413111
Home » Hoe gaat jouw team om met problemen?

Hoe gaat jouw team om met problemen?


Door Hans Kieboom

Observeer jij je team weleens? Met een geïnteresseerde blik, om te zien hoe zij met problemen omgaat? Wat zie je dan? Is het een twijfelachtig plaatje? Of ben je een van de gelukkige leidinggevenden die het team zelfstandig tot oplossingen ziet komen?

Het is toch het mooiste om te zien, dat je team zelfstandig oplossingen bedenkt en actie neemt, wanneer zich problemen of uitdagingen voordoen? Natuurlijk is het niet altijd eenvoudig om van een groep een team te maken en vervolgens het team op dit niveau van zelfstandigheid te krijgen. Dat weten we maar al te goed. Je moet er serieus tijd en aandacht aan geven.

Reactie op problemen

Een belangrijke indicator is hoe je team omgaat met problemen. Stellen de teamleden dan bijvoorbeeld scherpe vragen over het (ontstane) probleem? Of laten ze zich overweldigen door het probleem. Als je team in staat is om scherp te blijven - gericht op het oplossen van het probleem - dan is dat natuurlijk een sterke teameigenschap. 

Uitdagen en ontwikkelen

Dit oplossend vermogen is ook iets wat wij in trajecten van teamontwikkeling cumulatief uitdagen en ontwikkelen om ervoor te zorgen dat teams ook in de praktijk met een gezond perspectief blijven omgaan met problemen die op hun pad komen. Op die manier hebben we teams vaardiger gemaakt, zodat zij in lastige omstandigheden toch tot oplossingen kunnen komen.

Hoe werkt dat?

“Maar hoe werkt teamontwikkeling nu eigenlijk?” Dat is een vraag die geregeld krijgen van klanten die een dergelijk traject overwegen. De vraag zou ook anders geformuleerd kunnen worden: “Wat maakt dat een team dit oplossend vermogen ontwikkelt?” Vanuit onze visie behoort teamontwikkeling een integraal onderdeel te zijn van de ontwikkeling die je als organisatie wenst om strategisch succesvol te zijn. De problemen uit de praktijk vormen dan ook het directe aanknopingspunt om actie- en praktijkgericht aan de slag te gaan met teamontwikkeling. Op basis van een analyse van deze problemen, hoe de teamleden daar nu mee omgaan en idealiter zouden moeten omgaan, wordt een schat aan informatie opgebouwd die meegenomen wordt om het team sterker te kunnen maken. 

Trainingsmomenten

Vervolgens worden trainingsmomenten zo ingericht dat het eigen initiatief en de creativiteit om oplossingen te genereren (verder) wordt ontwikkeld. Eerst met een aantal fictieve projecten om het model en proces van actiegericht leren te verankeren. Vervolgens gaat met aan de slag met projecten vanuit de praktijk. Hierin wordt gebouwd op de kennis en ervaring van de groep door middel van ideeën en concepten, alsook door procesmatige vragen en reflectiemomenten. Deze vragen en momenten leiden tot nieuwe inzichten die niet eerder bestonden.

 

 


Direct in gesprek met ons?

Bij Kieboom hebben we veel ervaring met het bouwen van teams. Van meerdaagse heisessies tot korte gerichte interventies. Ga eens het gesprek aan met een van de partners van Kieboom. Een gesprek kan al enorm veel perspectief bieden op de vraag hoe uw team te ontwikkelen!

Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om organisatievraagstukken met betrekking tot mensen op te lossen. Van vraagstukken aan de instroom kant tot aan de uitstroom kant en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


  

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12