010 - 4413111
Home » Hoe ga jij om met veranderingen op je werk?

Hoe ga jij om met veranderingen op je werk?


Door Maya Koerts

Jaren werkt Linda met veel plezier bij haar huidige werkgever. Zij verricht haar werk met veel passie. Haar loyaliteit en inzet is enorm. Totdat de organisatie begint te veranderen. De focus wordt verlegd. Waar Linda eerst waardering voor kreeg, is niet meer belangrijk. Sterker nog, het wordt helemaal niet meer van haar verwacht…

Veranderingen op het werk…

Iedereen krijgt te maken met veranderingen op het werk. Mijn ervaring is dat een verandering niet altijd goed past bij een medewerker. Voor managers is het des te belangrijker om zicht te hebben hoe het écht gaat met hun mensen en hoe zij in elkaar steken. De kans is anders reëel dat de mensen minder productief en negatief worden. Ik zie dat hier nog veel winst valt te behalen.  

Wat gebeurt er op de werkvloer?

Veranderingen op het werk hebben een grote impact op mensen. Veelal is het onduidelijk hoe hun ‘nieuwe’ functie eruit gaat zien en welke kant het bedrijf nu precies opgaat. Veranderingen roepen dus vragen op. Een medewerker gaat zich echt een ‘werknemer’ voelen. Immers van hogerhand worden er beslissingen genomen. Waar de medewerker weinig invloed op hebt.    De openheid tussen medewerker en manager neemt af. Want de medewerker wil natuurlijk zijn baan niet kwijt en hij wil competent gevonden worden.

Tip 1: Verklein de kloof

Door de veranderingen ontstaat er een kloof. Het is erg belangrijk om deze kloof te dichten. Het is goed om transparant te communiceren en te proberen om zoveel mogelijk onrust weg te halen. 

Tip 2: Stimuleer eigen verantwoordelijkheid 

Het belangrijkste is om te zorgen dat je mensen hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Voorkom dan ook slachtoffergedrag. Hoe kun je eigen verantwoordelijkheid stimuleren? Door mogelijkheden te creëren! Het zien van mogelijkheden begint bij inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. In een situatie van verandering is het essentieel dat mensen dit inzicht kunnen opdoen in een veilige setting. Kunnen ventileren hoe ze er echt in staan, geeft een goede basis om eerlijk naar zichzelf te kunnen kijken. 

Tip 3: Zet je mensen in actie

Slachtoffergedrag wordt gekenmerkt door passiviteit, gelatenheid en negativiteit. Slachtoffers wijzen vaak met hun vinger naar de ander. Helaas is het besmettelijk. Dus zorg ervoor dat je mensen in de actie stand komen. Laat hen zelf hun regie oppakken. Laat je verrassen door de bijzondere, onverwachte wendingen die er kunnen ontstaan. 

Nadat je medewerker helder heeft wat zijn talenten, motivatie en behoeftes zijn, is het tijd om te kijken hoe hij past binnen de veranderende organisatie. Omdat er op een andere manier naar de verandering gekeken wordt, levert dit motiverende, stimulerende inzichten op. Mogelijkheden zien en keuzes maken is mooi. Nog mooier is het als er vervolg aan gegeven wordt. Dit is zeker een belangrijk onderdeel bij dit proces.

Terug naar de praktijk

Linda heb ik gecoacht. Ik heb een dag met haar doorgebracht. Deze dag hebben we stilgestaan bij haar situatie. Aan het begin van de dag kwam alle frustratie en pijn eruit. Dat is goed. Nadat ze dit geventileerd had, kon ze verder kijken. En ze wil graag verder. Wij zijn begonnen met een open gesprek, zodat de situatie helder wordt. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we een plan uitgestippeld voor de dag. Centraal staat hierbij de vraag: Wanneer is dit voor jou een zinvolle dag geweest? Met Linda heb ik uitgebreid stilgestaan bij wat haar talenten zijn, waardoor ze gedreven wordt en waarvan ze energie krijgt in haar werk. Al snel zag Linda een duidelijk patroon waar ze zich niet bewust van was. Ze kreeg meer inzicht in wie ze werkelijk is en waar haar kracht ligt. 

Vervolgens hebben we gekeken naar hoe haar werk er nu uitziet. Opeens begon ze helemaal te stralen en te ratelen. Ideeën rolden uit haar mond hoe ze haar talenten kan inzetten in haar nieuwe werkomgeving. Ze zag ook wat ze nog mist om goed te functioneren. Na hier over nagedacht te hebben, waren oplossingen binnen handbereik. Met een realistisch actieplan hebben we deze dag afgesloten. Na deze dag heeft Linda nog twee vervolggesprekken gehad, zodat ze het beste uit zichzelf kan halen. in haar nieuwe werkomgeving.

 


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/ 


  

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12