010 - 4413111
Home » "Hoe 'bewerk' je dat mensen veranderen?"

"Hoe 'bewerk' je dat mensen veranderen?"


Door Hans Kieboom

Doorlopend veranderen en verbeteren is een belangrijk onderdeel van de cultuur in bedrijven die werken aan voorsprong in de markt. Daarom is het zo belangrijk om kennis en ervaring te hebben in het bewerken van verandering in mensen. Alleen blijkt dit in de praktijk niet zo gemakkelijk. Veel ondernemers lopen tegen hardnekkig gedrag van hun mensen aan, gedrag dat zij liever anders zien.

‘Hoe kan ik verandering verkopen aan de mensen in mijn bedrijf?’

Recentelijk was ik op pad met een groep ondernemers. In een van de gesprekken kwam de vraag naar voren: ‘Hoe kan ik verandering verkopen aan de mensen in mijn bedrijf?’ Een van de ondernemers beantwoordde die vraag: ‘door mensen goed uit te leggen waarom het nodig is en hoe de verandering eruit komt te zien.’ Dit antwoord bracht een discussie teweeg. Uiteindelijk blijkt het onderwerp toch genuanceerder te liggen…..

Veranderen is nodig

Eén ding komt duidelijk naar voren in de praktijk: veranderen is vaak nodig. Het helpt uw bedrijf succesvol te bewegen in groei, maar zeker ook deze groei te faciliteren richting de toekomst. Verandering begint meestal bij de leiding, maar ook in de rest van een bedrijf kun je mensen vinden die bereid zijn om te veranderen en er ook actief een steentje aan bij willen dragen. Natuurlijk kan je ervoor kiezen om je mensen uit te leggen waarom een verandering nodig is en hoe dit eruit ziet. Maar niet in alle gevallen zal dit werken. Soms is er meer nodig.

Veranderen is leren

Wat ons betreft is veranderen synoniem aan leren. Onze ervaring is dat dit perspectief helpt. Dit perspectief is geboren uit onze praktijk in het faciliteren van verandering bij onze klanten en de rol die wij hierbij hebben: wij helpen mensen te veranderen. Maar stel je eens voor dat je als ondernemer veranderen als leren gaat zien? En dat je kennis en inzicht kunt ontwikkelen hoe leren werkt? 

Een van de belangrijke inzichten is dat volwassenen anders leren dan kinderen. Volwassenen leren het beste als zij in een ‘crisis’ komen. Een mens wil namelijk af van dit onbehaaglijke gevoel wat ‘crisis’ heet. Als volwassenen deze ‘crisis’ niet ervaren, blijft men veel gemakkelijker in de comfortzone: de manier dus waarop hij of zij zich altijd heeft gedragen….

Het woord ‘crisis’ kan wat zwaar klinken. Laat mij daarom wat nuanceren wat ik ermee bedoel. Een ‘crisis’ kan al bestaan uit een onbehaaglijk gevoel. In trainingen bijvoorbeeld geven wij en de deelnemers aan elkaar feedback op bepaalde praktijkoefeningen die worden uitgevoerd. Als je als deelnemer van anderen feedback ontvangt, zitten daar vaak ook wat verbeterpunten bij. Voor veel mensen kan dit al een gevoel van onbehagen geven, omdat zij geconfronteerd worden met iets dat beter kan of moet. Dit gevoel vormt dan de basis om open te staan voor verandering.

Een ander voorbeeld is het verkopen van verandering in je organisatie. De basis is de positieve insteek. Deze insteek is het uitleggen van het waarom en de noodzaak om te veranderen. En het schetsen van de huidige en toekomstige situatie en/of werkwijze. Wat ook heel positief is het geven van het goede voorbeeld en het beschikbaar stellen van tijd en middelen die nodig zijn om succesvol te veranderen. Tot slot zijn het transparant zijn over de uitdagingen en het hebben van een duidelijk stappenplan voor de verandering goede zaken. Maar toch blijkt dit niet altijd bij iedereen voldoende verandering te bewerken.

De prijs van de 'status quo' moet hoger zijn

Leg bijvoorbeeld ook eens uit wat de gevolgen zijn als het bedrijf of het gedrag van de persoon niet veranderd. Dit blijkt in de praktijk een heel krachtige manier. Deze informatie over de verandering moet er dus toe leiden dat de des dat de prijs van de 'status quo' duidelijk hoger is dan de prijs van de verandering.

Veranderen is luisteren

Tot slot: veranderen is wat ons betreft luisteren. Als leidinggevende in de verandering moet je kunnen luisteren naar de zorgen van de medewerkers. Veranderingen raken mensen altijd persoonlijk. Door te luisteren kun je begrijpelijke weerstanden bij medewerkers wegnemen en hen doen meebewegen in de richting die nodig is.

 

In gesprek komen om de mogelijkheden die Kieboom biedt te bespreken? 

Kijk op onze website en neem contact met ons op. http://kieboom-training.com/contact/

 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12