010 - 4413111
Home » Het verband tussen waardering en ontwikkeling van medewerkers

Het verband tussen waardering en ontwikkeling van medewerkers


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Helaas worden we er in de praktijk vaak mee geconfronteerd. Een gebrek aan waardering van de medewerkers door hun leidinggevenden. Dit met het ongewenste gevolg: een gebrek aan ontwikkeling van mogelijkheden die de medewerker in zich heeft.

Basisbehoefte van medewerkers

Gewaardeerd worden is een basisbehoefte. Dit geldt voor ieder mens, dus ook voor uw medewerkers. Deze waardering gaat enerzijds over wie de medewerker is en anderzijds over wat de medewerker doet. Wat betekenen zij voor de organisatie in termen van prestaties?

De eerste vraag is dus eigenlijk: kent u uw medewerker voor wie hij is? Kunt u de eigenschappen van deze persoon concreet benoemen en daarvoor uw medewerker oprecht waarderen door ze te benoemen? Als u dit kunt: chapeau! In de praktijk komen veel leidinggevenden echter maar tot een klein aantal punten. Pas na doorvragen en nadenken komen er schoorvoetend wat punten bij op het lijstje van positieve persoonskenmerken die kwalitatief van waarde zijn. Het is ook lastig, want wie iemand is ligt onder de oppervlakte van wat u ziet en dat is wat een medewerker doet.

Dit brengt ons op de volgende vraag. Kent u uw medewerker voor wat hij doet en betekent voor het bedrijf? Meestal is deze vraag beter te beantwoorden, maar direct gevolgd door punten ter verbetering. Punten waar de medewerkers in zijn presteren en functioneren tekort schiet en waar, ondanks allerlei inspanningen, maar geen verbetering in zit. De zogenaamde hardnekkige, moeilijk verbeterbare prestatiepunten.

Al met al wordt er structureel te weinig voorzien in de basisbehoefte om gewaardeerd te worden. Enerzijds omdat leidinggevenden vaak lastig kunnen identificeren wie de medewerker is. Anderzijds omdat wat de medewerker doet minder gewaardeerd wordt. Leidinggevenden leggen vaak de nadruk op wat de medewerker beter moet doen of wat de medewerker niet doet.

Basisgedrevenheid van medewerkers

Medewerkers zijn er van nature toe geneigd om hun talenten en mogelijkheden te ontplooien. Dit is een belangrijk gegeven. Deze basis ligt in ieder mens. Nu hoor ik u denken: "Nou, die medewerker van mij? Ik geloof er niets van dat hij zich verder wil ontwikkelen."

Helaas zijn het onze ervaringen die maken dat we hier aangeleerd vervormd tegenaan kunnen kijken. Zowel ervaringen van de medewerkers als van u als leidinggevende. Dit vormt een belemmering. We kunnen amper nog in het beste geloven. Dit uit zich in allerlei goedbedoelde redenen waarom het beste en unieke niet uit medewerkers te halen is. Deze redenen vormen de blokkade om waardering te uiten.

Twee vragen

1. Welke redenen heeft u om niet meer te geloven in de verdere ontwikkeling van uw medewerkers?
2. Welke redenen dragen uw medewerkers aan waardoor er volgens hen geen of een beperkter perspectief is?
Neem de antwoorden op deze vragen eens mee in een gesprek met een adviseur of coach en ontdek samen hoe en waar mee uit uw mensen te halen is.

Het beste en unieke uit mensen halen

Mijn ervaringen in het beste en unieke uit mensen halen laten steeds een drietal stappen zien.

1. Identificeren. Hierbij gaat het om het helpen van de medewerker in het ontdekken wie hij precies is. Dit klinkt misschien wat vaag, maar in werkelijkheid is het heel concreet. Door middel van de juiste testen en feedback analyses kan de medewerker zijn eigenschappen en kwaliteit ontwikkelen en de unieke combinatie die hem kenmerkt.
2. Communiceren. Hierin gaat het om communiceren met de omgeving. Dit is een proces waarin collega's wordt uitgelegd hoe de medewerker in elkaar zit met gebruiksaanwijzing voor een goede samenwerking. Ten slotte werkt bijna geen medewerker los van anderen.
3. Toepassing. Deze stap is bedoeld om de (nieuwe) inzichten in zichzelf te gebruiken om het werk beter of anders te doen of, als het om een aangepaste rol gaat, te groeien in deze nieuwe rol.

Klaar met belemmeringen in de groei en ontwikkeling van uw medewerkers? Neem de stap om het beste en unieke uit uw mensen te halen. Kieboom helpt u hier graag bij. Als objectieve analyse van talenten is een talentenanalyse aan te bevelen. U kunt ook contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12