010 - 4413111
Home » Het belang van bestemming

Het belang van bestemming

Stephen R. Covey, Jim Collins, Kenneth Blanchard, Marcus Buckingham, Robin Sharma. Allemaal schreven ze in de afgelopen jaren over het belang van het kennen van je bestemming (purpose). Die bestemming wordt bepaald door de unieke combinatie van talenten of kwaliteiten die iemand heeft. Iemand met een bestemming om anderen te beïnvloeden, te adviseren en te instrueren moet zich bijvoorbeeld niet hoofdzakelijk richten op planning en procesverbetering.

voorwoord

Waarom houden we geen rekening met bestemming?

Dat klinkt logisch, maar toch houden veel leidinggevenden geen rekening met de bestemming van hun medewerkers. Hoe komt dat? Waarschijnlijk is het probleem vergelijkbaar met de worsteling die velen hebben om gezonder te leven. We weten hoe belangrijk het is, maar waar het écht om draait is dat we daar op regelmatige basis aandacht aan besteden.

Wat is het effect van rekening houden met bestemming?

Rekening houden met de bestemming van medewerkers en de gezamenlijke organisatie bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden kan uitdagend zijn. Maar wie het doet, krijgt daar veel voor terug:

 

  • Een bestemming is een bron van inspiratie en energie voor medewerkers. Als zij hun bestemming herkennen, activeert dat een drive om meer te betekenen voor interne en externe klanten;
  • Een bestemming stimuleert meer samenwerking en integratie. Mogelijk positieve gevolgen zijn het bedenken en ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties;
  • Het herkennen van een bestemming zorgt voor een hoger niveau van betrokkenheid bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Dit geldt met name voor ‘millenials’ met een Google-mentaliteit (geboren na 1981), die geloven dat werken om meer draait dan alleen winst maken;
  • Een bestemming zorgt voor een sterker vermogen om aan te passen en te veranderen om zodoende mee te kunnen ontwikkelen met de voortdurende veranderingen in de markt.

Hoe kom je achter je bestemming?

Het is mogelijk om fijnmazig de combinatie van talenten – die bestemming bepalen – van medewerkers te inventariseren. Door deze talenten objectief in kaart te brengen en daarna uit te werken, kunnen leidinggevenden medewerkers optimaal tot hun recht laten komen.  Wil je meer weten over inzicht krijgen in de bestemming van de medewerkers in jouw team of organisatie? Kijk dan naar de mogelijkheden van een talentenanalyse of neem contact met ons op.  

 

 

 

 


Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12