010 - 4413111
Home » Help, een medewerker presteert minder!

Help, een medewerker presteert minder!


Door Maya Koerts

Maaike heeft een team waar ze trots op is. Medewerkers die zich volledig inzetten, betrokken zijn en mooie resultaten neerzetten. Toch maakt ze zich zorgen over medewerker Thom. Alhoewel hij nog voldoende presteert, is hij onverschillig en cynisch geworden. Maaike vraagt zich af of ze nu actie moet ondernemen of ervan uit moet gaan dat het vanzelf overgaat.

Herkenbaar dilemma

Maaike heeft een dilemma wat ik herken. Als manager wil je er zijn voor je medewerkers, maar je wilt ook niet betuttelend zijn. Ik waardeer het in Maaike dat ze ziet hoe het gaat met haar medewerkers. En dat zij zo’n belangrijk signaal niet zomaar negeert. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat zoiets een echt probleem wordt.  En een echt probleem is het als het zich ontwikkelt tot overspannenheid, paniekaanvallen, burn-out, lichamelijke klachten en/of conflicten. 

Kijk naar het gehele plaatje

Voordat ik advies geef over het vraagstuk Thom, ga ik met Maaike in gesprek over de organisatie. Maaike geeft aan welke visie het bedrijf heeft. Welke ontwikkelingen er plaatsgevonden hebben. Geleidelijk aan zijn er veranderingen doorgevoerd. Het wordt duidelijk dat de organisatie nu geheel anders is dan in de tijd dat Thom aangenomen werd. Heeft Thom zich ontwikkeld intussen? Is hij in die tijd veranderd? Maaike heeft de indruk dat dat inderdaad zo is. Daarom stelt zij zichzelf de wezenlijke vraag: Waarom hebben we bij het aannemen van Thom alleen maar gekeken of hij de juiste persoon was voor de plek die we toen hadden? Hebben we na het aannemen überhaupt nog wel eens met Thom gesproken over wat hij te bieden heeft en wat de organisatie nodig heeft? Waarom blijven we ons niet herhaaldelijk deze vraag stellen? Zeker als we zien dat zowel de organisatie als de medewerker verandert en zich ontwikkelt.

Blijf aandacht houden voor de klik

Mensen en organisaties zijn van nature gericht op groei en ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat organisaties en mensen veranderen. Medewerkers presteren optimaal als ze werken vanuit hun talenten en motivatie. Voorwaarde hiervoor is om regelmatig stil te staan. Stilstaan bij welke connectie er is tussen de behoeftes van de organisatie en de kwaliteiten en ambitie van de medewerker. Op deze manier voorkom je voor een groot gedeelte ontevredenheid bij je medewerkers. Je wint ermee als je van te voren in kunt spelen op de gewenste ontwikkeling bij je medewerkers. Ook worden je medewerkers hierdoor getraind in het zien en benoemen van hun kracht en ambitie. De duurzame inzetbaarheid wordt hiermee vergroot.

Terug naar de praktijk

Maaike is op mijn advies in gesprek gegaan met Thom. Ik heb advies gegeven om het gesprek open en eerlijk te voeren. Essentieel is dat er sprake is van veiligheid, geen oordeel en geen aannames. De rol van Maaike is vooral luisteren, doorvragen en begrijpen. Haar doel is om beweging te krijgen richting verandering. Eerste stap is om de situatie helder in kaart te brengen. Maaike geeft in een terugkoppeling aan dat Thom het zowel moeilijk als bevrijdend vond om over zichzelf te praten. Inderdaad zit Thom minder lekker in zijn werk. Wat de oorzaak hiervan is, is voor beiden onduidelijk. Thom wil wel onderzoeken hoe hij weer plezier in zijn werk kan terugkrijgen. 

Talentenanalyse

Vervolgens heb ik met Thom onderzocht welke behoeftes hij heeft, welke talenten hij heeft en waar hij energie van krijgt. De talentenanalyse hebben we als uitgangspunt genomen om snel en objectief de diepte in te kunnen gaan. We hebben gekeken hoe de uitkomst van Thom zich verhoudt tot zijn functie. Verrassend was het voor Thom om te ontdekken dat de verandering naar meer plezier in het werk geen grote ingreep was. Thom heeft veel behoefte aan doelen stellen. De organisatie had een verandering doorgevoerd waarin er geen sprake meer was van taakstellingen. Nu Thom weet waar de schoen wringt, kan hij ervoor zorgen dat er in zijn behoefte voorzien wordt. Zijn talent van doelgerichtheid kan hij weer optimaal inzetten.

Kort samengevat

  • De organisatie is in ontwikkeling. Je medewerkers ontwikkelen zich. Ga er niet zomaar vanuit dat deze ontwikkeling gelijk opgaat. 
  • Medewerkers presteren optimaal als ze werken vanuit hun talenten en motivatie.
  • Negeer geen signalen van toegenomen ontevredenheid, cynisme, vluchtgedrag of onverschilligheid. Ga open in gesprek, zorg voor veiligheid en schakel zo nodig professionele begeleiding in.
  • Ga minstens een keer per jaar met je medewerkers in gesprek over waar ze staan en waar ze naar toe willen. Weten je medewerkers hier geen concrete antwoorden op te geven? Bied een kort coachingstraject aan zodat dit duidelijk wordt. 
  • Check minimaal om het jaar of je medewerkers nog op de juiste plek zitten. Zit er een frictie tussen de kwaliteiten en ambitie van de medewerker en de behoeftes van de organisatie? Zo ja, onderzoek waar de frictie zit en kijk of die intern op te lossen is. 

 


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


 

 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12