010 - 4413111
Home » Gooi de knuppel ook eens in het hoenderhok…

Gooi ook eens de knuppel in het hoenderhok... 


Door Marco Heijstek 

Een team functioneert pas echt soepel als teamleden in staat zijn op constructieve wijze conflicten met elkaar aan te gaan. Kortom: ruzie maken mag in zekere zin en is noodzakelijk om te presteren. Bedoel ik dan dat je echt ruzie moet maken? Nee,….

….ik bedoel niet dat ruzie maken moet of dat elkaar de tent uitvechten de bedoeling is. Maar effectief conflictmanagement is wel een vereiste!

Ieder mens is verschillend

De mening van de hardste schreeuwers is niet altijd de beste of de enige. Of de ideeën van een creatieveling hoeven ook niet realistisch te zijn. Soms is het belang van saamhorigheid zelfs belangrijker dan het resultaat. Zo kan het belangrijk zijn dat een MT als een eenheid een lastig besluit uitdraagt en uitleeft.

Bewustwording eigen rol in het team

Inzicht hebben in de eigen competenties en valkuilen is een vereiste. Veel remmende factoren in teams zijn gebaseerd op verschillen. Bijvoorbeeld verschillen van inzichten en in behoeften die niet uitgesproken worden. Allerlei modellen voor teamontwikkeling die we in vakliteratuur tegenkomen(waaronder de bekende Belbin en Tuckman) onderbouwen ook de basisgedachte dat je je als teamlid bewuster moet worden van je eigen rol in het team, zodat je hiervoor ook duidelijker kunt uitkomen en de waarde ervan kan worden benut.

Een voorbeeld uit de praktijk

Dit zien we ook terug in de praktijk. Zo zat ik laatst in een innovatie team. Ik ben creatief, denk graag out of the box en heb weinig met vaste kaders en structuur. Maar de meeste collega’s vinden structuur en vaste kaders juist wel belangrijk. Ik kan mijn plek maar moeilijk vinden temidden van die structopaten. Tot ik de knuppel in het hoenderhok gooi… Bewust zoek ik een conflict(meningsverschil) op, waarin ik mijn behoefte aan creatief en ongestructureerd denken concreet op tafel leg. 

Wat is het gevolg? De nodige discussie… Maar wel met het verhelderende resultaat dat we als team door een denkbeeldig plafond gaan. We weten beter wat we aan elkaar hebben en kunnen het conflict hanteren. Nog belangrijker: door de opheldering kunnen we elkaars unieke inbreng beter onderkennen en waarderen.

Zo heb ik opnieuw gezien dat het voor een team belangrijk is dat je effectief kan omgaan met conflicten. Anders presteer je gewoon niet optimaal als team. Het uitspreken van mijn behoefte, het erkennen van de verschillen en daar meer gebruik van maken, vormt daarin de basis. En dan is samen ook echt meer dan 1 + 1! 

Kortom, gooi de knuppel ook eens in het hoenderhok…

 


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12