010 - 4413111
Home » Fases van een conflict

Fases van een conflict


Bart de Kloedoor Astrid Schoormans

Escalatie van een conflict kan snel gaan. Bij ieder geschil is sprake van verschillende fases. De escalatiegraden volgens Glasl kunnen helpen om tijdig in te grijpen.


Recent begeleidde ik een mediation, waarbij gesproken werd over een verstoorde arbeidsverhouding. Het wantrouwen naar de leidinggevende was groot, ondanks dat de medewerker voor deze situatie van mening was geweest dat juist déze leidinggevende orde op zaken kon stellen. Hoe had dit kunnen veranderen? 

Naar voren kwam dat de leidinggevende al vrij snel tot de conclusie was gekomen dat het functioneren van de medewerker niet naar behoren was. De medewerker daarentegen had het gevoel dat hij geen kans had gehad. Hij was van mening dat er een verborgen agenda moest zijn. Er gingen immers geruchten rond over een reorganisatie. Hij was bang dat hij zou worden ontslagen. De leidinggevende reageerde dat dit niet het geval was maar dat ze op basis van haar ervaring nu eenmaal vrij snel doorhad dat hij minder goed presteerde dan vergelijkbare collega's.

Miscommunicatie
De medewerker kon het niet verkroppen: hij had recentelijk op een ander project heel goed werk verricht en men was lovend over hem geweest. Haar oordeel strookte niet met het imago dat hij had. Hij dreigde gezichtsverlies te lijden. Daarnaast: anderen medewerkers waren het met hem eens.

Al vrij snel kwam het conflict daarmee in een fase van winnen of verliezen. Over en weer begon een dreigende toon te ontstaan. Daarmee was de grens dat mediation nog een goede kans van slagen heeft, bereikt. Verdere escalatie zou de kansen flink terug kunnen doen lopen. Immers, als koste wat het kost het gelijk moet worden gehaald, heeft mediation weinig zin meer. Zeker niet als dit ten koste gaat van alle betrokkenen.

Wees alert
Het is dus belangrijk om zo’n situatie goed in de gaten te houden. Moet er dan direct een mediator ingeschakeld worden? Dat is weer het andere uiterste, sterker nog: de ander kan daarmee de indruk krijgen dat het conflict groter is dan werd gedacht waardoor juist escalatie kan optreden.

Ook in de rechtspraak wordt er veel waarde aan gehecht wanneer men eerst zelf probeert om er met elkaar uit te komen. Lukt dat niet en komt men in de fase van winnen of verliezen, dan biedt mediation nog een laatste kans voor een oplossing.

Wilt u meer weten over de fases bij escalatie of twijfelt u of uw situatie in aanmerking komt voor mediation? Wij informeren u graag.


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12