010 - 4413111
Home » Drie aandachtspunten voor wie sterke teams wil bouwen

Drie aandachtspunten voor wie sterke teams wil bouwen

Stabiele, goed presterende teams ontstaan niet vanzelf. Hoe je sterke teams bouwt? Door te sturen op onderstaande, zichtbare Sterke teamsgedragskenmerken ben je aardig op weg!

1. Meningsverschillen en conflicten maken teams sterker en bevorderen de cohesie

Slagvaardige teams verwelkomen gezonde, stevige en directe discussies. Ze bespreken verschillende inzichten en gaan op zoek naar objectieve informatie om die inzichten te toetsen. Deze ‘zakelijke’ manier van discussiëren werkt verenigend en zorgt ervoor dat uiteindelijk alle teamleden zich scharen achter een gezamenlijk standpunt of aanpak. Dit staat in schril contrast met een aanpak waarbij verschillen van inzicht gekoppeld worden aan personen en emoties. Hierdoor ontstaat vaak hardnekkige verdeeldheid, wantrouwen en eilandgedrag.

2. Het belang van de organisatie gaat boven eigen ego’s

Hoewel de onderlinge belangen van de teamleden kunnen verschillen, blijven goed ontwikkelde teams het grotere plaatje blijven zien. Hierdoor zijn de teamleden in staat om hun eigen ego ondergeschikt te maken aan wat belangrijk is voor de organisatie. Als er een beslissing is genomen, gaan zij hier volledig voor.

3. Teamleden kunnen goed omgaan met onderlinge verschillen

Verschillen tussen mensen geven kracht aan teams, weten bijna alle organisaties. Toch zorgen botsende karakters en verschillende werkstijlen vaak voor onbegrip op de werkvloer. Stabiele en goed presterende teams hebben manieren ontwikkeld om constructief om te gaan met die verschillen zodat ieders sterke kanten optimaal benut worden.

Meer weten over teamontwikkeling? Ontdek wat Kieboom Training voor u kan betekenen. 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12