010 - 4413111
Home » Deel 2: Hoe soepel ga jij om met verschillen in je team?

Deel 2: Hoe soepel ga jij om met verschillen in je team?


Door Hans Kieboom

Zitten mijn mensen op de juiste plek? Functioneren zij volledig in hun kracht? En ontwikkelen zij zich op een vlotte en natuurlijke manier? In hoeverre kun je deze vragen onverdeeld positief beantwoorden?

Dit is het tweede van twee artikelen over dit onderwerp, met tips over het omgaan met verschillen in je team. In het eerste artikel ben ik ingegaan op het belang van het scheppen van het juiste klimaat, het belonen van vooruitgang en het betrekken van mensen. In dit tweede artikel ga ik in op het bepalen van de talenten van je mensen, hoe mensen elkaar kunnen aanvullen, hoe je met onacceptabel gedrag kan omgaan en het belang van momenten van teamontwikkeling.

Het bepalen van de talenten van je mensen

Onze ervaring is dat mensen het beste functioneren en ontwikkelen als hun drijfveren, talenten, capaciteiten en competenties goed matchen met het werk dat zij moeten doen. Mensen zijn dan het meest (intrinsiek) gemotiveerd en succesvol omdat het dan dicht bij hun ware aard ligt. Door vooral te kijken naar wat er bij mensen aanwezig is en hoe je daar het best gebruik van kan maken, activeer je je mensen vanuit een positieve benadering en vanuit hun intrinsieke motivatie.

Verborgen reserves

Op zich kan dit gedachtegoed veelal op draagvlak rekenen bij de leidinggevenden die we spreken. Maar toch gebeurt het niet altijd. Want het per teamlid bepalen van de dimensies drijfveren, talenten, capaciteiten en competenties is niet altijd eenvoudig en is een vak apart. Tenminste, als je dit compleet en zorgvuldig wilt aanpakken. Ook vergt het een investering (in tijd en geld) om deze dimensie te bepalen en om te zetten in zichtbare verbeteringen. Toch is het de investering waard. Want laten we eerlijk zijn, vanuit ervaring kennen we onze mensen wel, maar het complete plaatje systematisch in kaart hebben, dat is toch een ander verhaal. Hier liggen dan ook naar onze ervaring vaak verborgen reserves die benut kunnen worden om de prestaties van teamleden te verbeteren.

Hoe kunnen mensen elkaar aanvullen?

Natuurlijk begint alles bij zelfinzicht. Door een goed inzicht in je eigen drijfveren, talenten, capaciteiten en competenties, kun je onder ogen zien waar je sterktes en zwaktes liggen in relatie tot je werk. Ook maakt dit inzicht het eenvoudiger om erover te kunnen communiceren, omdat je voor jezelf helder hebt hoe het zit. Als ieder teamlid beschikt over zelfinzicht en er in het team met elkaar over gecommuniceerd kan worden, dan kan er ook een realistisch en gedeeld beeld ontstaan van ieders persoonlijke sterktes en zwaktes. Dit beeld geeft in de eerste plaats informatie hoe teamleden elkaar kunnen aanvullen. Omdat waar de ene sterk in kan zijn, daar kan een ander hulp in gebruiken omdat het zijn zwakte is. Maar ook waar je collectief heel sterk in bent of zwak zodat je ook als team kan nadenken over versterking. Bijvoorbeeld bij andere collega’s/teams in het bedrijf of bij het aantrekken van een nieuw teamlid, omdat je dan bij de selectie al kan letten op de aanvulling die nodig is.

Hoe ga je om met onacceptabel gedrag?

Het scheppen van het juiste teamklimaat waarbij er waardering en begrip is voor onderlinge verschillen verdient aandacht. Om dit klimaat te bewaken en te cultiveren is het soms nodig om in te grijpen als teamleden zich onacceptabel gedragen. Als er bijvoorbeeld gedrag vertoond wordt dat de waardering van anderen aantast, of zelfs aanvalt, vergt dit ingrijpen. Dit geldt ook voor stigmatiserend, veroordelend of vooroordelend gedrag. Als leidinggevende ben je sterk bepalend en verantwoordelijk voor de cultuur en het klimaat in het team. Gelukkig werkt meestal de positieve insteek goed. Maar als er onacceptabel gedrag wordt vertoond, dan is ons advies: Confronteer de medewerker met dit gedrag en de negatieve effecten die dit heeft(in een persoonlijk gesprek). Maak de afspraak met de medewerker dat dit gedrag verandert en plan een vervolgafspraak om te evalueren of deze verandering ook heeft plaatsgevonden. Deze benadering kan misschien wel heel grondig overkomen. Je zou ook kunnen denken: “Ik spreek de medewerker er even op aan en dan komt het toch wel vanzelf goed?” Maar je laat door deze benadering zien dat het een belangrijke zaak is en zeker niet vrijblijvend. De kans op verandering wordt hiermee vergroot en het signaal naar het team is ook duidelijk.

Zorg voor teamontwikkelingsmomenten

Bewust bouwen aan het team, betekent ook bewust tijd nemen om dit te doen. Als team! Veel kan natuurlijk bereikt worden door ‘on the job’ de onderlinge communicatie en samenwerking te bevorderen. Veel leidinggevenden hebben hier in de dagelijkse praktijk aandacht voor. Maar de dagelijkse praktijk kan ook de beperkende factor zijn. Omdat niet zelden de zogenaamde ‘waan van de dag’ ook betekent dat je hard moet werken om werkzaamheden naar behoren te verrichten. Werk verzetten, zoveel en goed mogelijk afronden en zorgen dat afspraken met klanten en collega’s steeds worden nagekomen, dat zijn zaken die onze dagelijkse aandacht vergen. En we zijn er nooit klaar mee. De molen blijft draaien.

Het mogelijke gevolg: het bewust werken aan de onderlinge verhoudingen, communicatie en samenwerking komt onder druk te staan of verdwijnt op de achtergrond. Of slechter: hier en daar ontstaat gemopper en de stemming wordt negatief beïnvloed. Als dit te lang duurt, kan dit zelfs tot eilandgedrag leiden en blijft er van samenhang weinig over. Ons advies is dan ook: investeer bewust in teammomenten. Momenten die ervoor zijn om onderhoud te plegen op de ‘zachte’ kant van het team. Werk aan het onderlinge begrip. Bouw bewust het uitspreken van waardering in voor de mensen en wat zij bereikt hebben. Bespreek zaken die mensen in de samenwerking kunnen dwarszitten en spreek af hoe je hier verandering in brengt. 

Hoe? Plan periodiek momenten. Bijvoorbeeld eens per kwartaal. Betrek mensen bij de invulling van een programma. Zorg dat er zowel aandacht is voor het nuttige als het aangename. Als er teruggekeken kan worden op een moment waarin men plezier heeft gehad, maar ook de voldoening dat er in samenwerking mooie dingen gebeuren, dan is de kans groot dat de mensen de volgende keer ook weer zin hebben in zo’n moment.

 


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om vraagstukken organisatie breed met betrekking tot mensen op te lossen, van instroom tot uitstroom en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


  

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12