010 - 4413111
Home » De noodzaak van persoonlijke objectieve assessment

De noodzaak van persoonlijke objectieve assessment

Breng de persoon in beeld en niet alleen zijn vaardigheden

Of een werknemer succesvol is in zijn baan heeft niet zo zeer te maken met wat hij weet en kan, maar alles met wie hij ís. Studies hebben dat keer op keer aangetoond. De vraag is of wij hier in onze selectieprocessen wel voldoende rekening mee houden.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een recent voorbeeld laat zien hoe men zich bij het aannemen van een kandidaat laat leiden door technische vaardigheden en kennis (‘technical fit’). Zonder genoeg rekening te houden met de vraag of een kandidaat wel in het team past (‘team fit’).

Lisa is geselecteerd op basis van haar productkennis en haar vaardigheid om creatieve oplossingen te bedenken in het dagelijkse werkproces. Men had gedacht dat haar toegevoegde waarde in het team al snel op zou vallen. Maar na een periode blijkt dat zij minder goed past binnen het team waarin ze zou moeten functioneren. Dit gebrek aan ‘team-fit’ had een negatieve teamdynamiek tot gevolg. Dit resulteerde zelfs tot een lager prestatieniveau van het team als geheel. Los van de extra tijd en aandacht die de leidinggevende moest investeren om interne en externe (communicatie)problemen op te lossen. Binnen een jaar moest Lisa afscheid nemen van de functie. Ook al had ze in technisch opzicht meer dan voldoende kennis en ervaring.

Hoe voorkom ik dit soort missers?

Dan rijst natuurlijk de vraag hoe dit soort missers zijn te voorkomen. Een oplossing is een objectieve persoonlijke assessment. Dat geeft de gelegenheid om iemands persoonlijkheid helder in kaart te brengen en niet alleen te kijken naar wat hij kan. Hiervoor zijn wetenschappelijke en objectieve methodes die u echt verder gaan helpen. Zonder zo’n instrument blijft de selectie van een kandidaat een grotendeels subjectieve beslissing! Iedereen kijkt immers door zijn eigen, persoonlijke bril naar een kandidaat.

Een verkeerde beslissing beïnvloedt uw resultaat

Verkeerde beslissingen hebben een negatieve impact op het bedrijfsresultaat. Menselijke factoren zoals motivatie, vertrouwen en voldoening van werknemers komen immers onder druk te staan. U nam een kandidaat aan om uw organisatie te liften en het tegenovergestelde gebeurt! Objectief inzicht helpt u een onderbouwde beslissing te nemen. En dat zal in onze kennisgedreven economie alleen maar belangrijker worden.

De conclusie:

Ga bij het aannemen van een kandidaat nooit over één nacht ijs. Met objectieve expertise zorgt u ervoor dat die nieuwe kandidaat ook echt gaat brengen wat u van hem of haar had verwacht. 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12