010 - 4413111
Home » Coaching… logisch toch?

Coaching... logisch toch?


Door Bart de Kloe

Coaching… het is een vandaag de dag een veelgehoord woord, jaren terug was dit helemaal niet zo breed geaccepteerd. Veelal was dit toen weggelegd voor vermogende ondernemers. Of het werd het gezien als laatste redmiddel. Vandaag de dag zien we steeds meer in dat het een onderdeel is van een “normale” manier om jezelf te ontwikkelen… logisch toch?

Coaching versterkt je persoonlijke ontwikkeling

Of toch niet? Laten we er samen eens bij stilstaan. Want waar gaat coaching eigenlijk over? Coaching gaat over je persoonlijke ontwikkeling, waaronder je prestaties en gedrag. Zo zijn er veel vraagstukken en in de kern zijn deze altijd uniek. Coaching helpt je in je zelfontwikkeling. En je zou dus kunnen denken dat dit alles met jezelf te maken heeft. 

De helft van de waarheid

En dat klopt. Maar eigenlijk is dat de helft van de waarheid. Laat mij dit illustreren met een eenvoudig voorbeeld: Tijdens een kennismakingsgesprek bij een organisatie kwam naar voren dat er toekomstvisie lag, maar dat deze visie meer moest gaan leven. Al snel volgde een strategische meeting, met het centrale thema: “waar gaan we naartoe en hoe maken we dat nu concreet en tastbaar”. In de meeting wordt al snel een voelbare spanning zichtbaar onder de leidinggevenden. Een gevoel van spanning tussen toekomst en de realiteit van vandaag! Er groeit een besef dat als iedereen mee moeten kunnen komen, dat dat niet geheel op eigen kracht kan. Dat er wel wat hulp voor nodig is.

Dit is natuurlijk begrijpelijk, want we hebben het eigenlijk gewoon over keiharde verandering! Je gaat en je moet ook van een punt naar een ander punt, van A naar B. En dit levert een gevoel van spanning op en een besef dat verandering nodig is, want de gewenste toekomst en de realiteit van vandaag komen (nog) niet overeen. Waarom is zelfontwikkeling nu de helft van de waarheid? Omdat je iemand anders nodig hebt om dingen bij jou zichtbaar te maken, om je te helpen waar jij misschien wel een stuk ervaring mist of kennis, om je tips te geven die jij zelf niet had bedacht. Eigenlijk zeg je:” help mij om mijzelf te ontwikkelen”. Je komt er dus niet altijd in je eentje! 

Coaching richt zich op het verbeteren van prestaties

Wat doet coaching dan? Coaching richt zich op prestaties. “Oh, maar dat is dan toch ook meetbaar?” Jazeker! Als je het hebt over prestaties dan kun je deze prima meten. Aansturen op verbetering van prestaties geeft stof tot nadenken en roept vragen op als: 

  1. Kun je met de kennis en ervaring die voorhanden is die verbetering van prestaties al waarmaken of moet hier iets aan toegevoegd worden? 
  1. Kun je verwachten dat dit ook echt waargemaakt kan worden, hoe is de situatie eromheen?
  1. Zijn de randvoorwaarden zodanig dat het ook haalbaar is en geborgd ook lange termijn?
  1. Is de organisatie klaar voor een verbetering van 1 persoon of heeft dit invloed op verschillende afdelingen en of collega’s?

Er zijn natuurlijk nog veel andere vragen te bedenken die invloed hebben op verbetering van de prestaties.

Prestaties zijn altijd in relatie tot doelen

Het verschil tussen een goede coach en een (laat ik mij voorzichtig uitdrukken) matige coach is het volgende: Een goede coach helpt je door vragen te stellen te prikkelen over bovenstaande vragen na te denken, een matige coach zal je alleen zeggen wat je moet doen. Coaching zorgt ervoor dat de verandering die JIJ aangaat, uit JOU komt. Uiteindelijk ben jij toch ook diegene die de prestatie moet leveren als de coach weg is. Een coach heeft er dus totaal geen belang bij jou afhankelijk te maken van hem of haar. Een goede coach maakt o.a. dat jijzelf nog sterker verandering, verbetering van prestaties en wisselende omstandigheden aankan! Ook hieruit blijkt maar weer dat je niet altijd in je eentje komt.

Coaching richt zich op gedrag

Is gedrag dan ook meetbaar? Net als prestaties is gedrag ook meetbaar. Om iemand te coachen dien je te weten waar de persoon nu staat en waar de persoon heen wil. Een organisatie coachen kent hetzelfde principe. Waar staat de organisatie nu en waar wil de organisatie heen. Gedrag is goed te meten. Denk maar aan je collega’s of mede ondernemers. Mensen waar je regelmatig of al langdurig mee samenwerkt. Al deze mensen kunnen iets over jouw gedrag vertellen. Maar deze mensen willekeurig een beschrijving laten geven van jou is wellicht iets te algemeen. 

Vaak zitten er aannames in die menig ander van jou heeft. Goede vragen maken dat je deze kan scheiden van het daadwerkelijk gedrag. Als je gericht mensen benaderd om een persoon heen kun je daar regelmatig de rode draad al snel uit halen. Soms helpt het om dit anoniem te doen om een nog scherpere analyse te krijgen van gedrag. Het in kaart brengen van hoe jij overkomt op je omgeving is enorm waardevol. Het helpt als een coach deze vragen voor je stelt. Het helpt als iemand bij- van hoofdzaken kan scheiden.

Gedrag is altijd in relatie tot anderen

Gedrag wordt gemeten van jou naar anderen toe. Als mij gevraagd word iemand te coachen ben ik vaak met zijn of haar omgeving in gesprek. Zo krijg je een echt en eerlijk beeld van iemands gedrag.

Eigenwijs

Een collega bij Kieboom zei ooit tegen mij: ”Leren is sociaal”. Een mooie quote, maar eigenwijs als ik ben, heb ik eerlijkheidshalve toen gedacht dat ik er alleen ook wel kom. Zo van: “ik red me wel, je zal wel moeten, toch?”

Dit werkte ook zo, tot ik tegen punten aanliep……. 

  • waar ik steeds opnieuw tegen aanliep
  • die meer van mij vroegen dan ik op dat moment kon leveren
  • omdat mijn omgeving veranderde
  • die verandering van mij vroegen

Hard werken alleen werkte niet meer, ik moest slimmer werken!

Anderen om te veranderen

Het mooie van verandering?  Het kost wat van jezelf maar de winst is zoveel groter! Wat ik toe wil voegen aan de uitspraak van mijn mijn collega (eigenwijs als ik ben ;-), is “Ontwikkelen is sociaal”. Mijn collega gaf woorden aan iets dat we allemaal ervaren. We gebruiken bewust of onbewust anderen om vooruit te komen. Denk maar aan de manier waarop je leerde praten, hoe je leerde autorijden, je leerde sales gesprekken toe voeren, hoe je leerde hoe je je bedrijf moest starten. Leren en ontwikkelen zijn niet los te koppelen, het gaat hand in hand. Een coach helpt jou - dus samen - te leren en ontwikkelen! Een goede coach heeft de instrumenten om adequaat te meten hoe jij op anderen overkomt in je dagelijks functioneren en weet de juiste vragen te stellen om je persoonlijke inzicht en kracht te vergroten.

Coaching… logisch toch?

 


Vanuit Kieboom werken wij met een multi-disciplinair team om organisatievraagstukken met betrekking tot mensen op te lossen. Van vraagstukken aan de instroom kant tot aan de uitstroom kant en alles wat daartussenin zit. Kijk op onze website en neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. http://kieboom-training.com/contact/


  

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12