010 - 4413111
Home » Casestory: hoe een gebrouilleerd managementteam van toegevoegde waarde werd voor de gehele organisatie

Casestory: hoe een gebrouilleerd managementteam van toegevoegde waarde werd voor de gehele organisatie


Het rommelde in het distributiecentrum van de internationale organisatie in de gezondheidzorg. Communicatieproblemen en persoonlijke conflicten hadden geleid tot onbegrip en frustratie in het managementteam. Effectief waren ze al lang niet meer. Reden voor de algemeen manager om in te grijpen. Hij vroeg om hulp om beter om te gaan met de onderlinge verschillen. Met verrassend resultaat.


De opbouw van het teamtrainingsproces

Elk MT-lid deed een talentenanalyse en sprak individueel met een coach. Zo kregen ze inzicht in en werden ze bewust van hun eigen talenten én gedrag. Dat vormde de basis voor openhartige teamsessies waarin elkaars talenten en het effect daarvan op taken, rollen en verantwoordelijkheden besproken zijn. Weer een aantal maanden later is gekeken naar de meerwaarde van gezamenlijke talenten, kennis en ervaring binnen het team.


Verwachte en onverwachte resultaten

De opgedane zelfkennis en inzicht in de talentprofielen van collega’s heeft gezorgd voor meer onderling begrip voor elkaar en de verschillende aanpakken en oplossingen op de werkvloer.

De onderlinge communicatie is in korte tijd rustiger en effectiever geworden.

Op basis van de talentprofielen is een aantal taken en verantwoordelijkheden herzien. Dit heeft niet alleen een positief effect gehad op de prestaties en de productiviteit van het team, maar ook op de persoonlijke voldoening en motivatie van teamleden.

Het team ontdekte dat het andere logistieke managementteams kon trainen en begeleiden. Binnen vijftien maanden na de start van het teambuildingstraject is daarmee begonnen. Hierdoor is hun toegevoegde waarde voor de eigen organisatie groter geworden en daarmee hun zingeving als team.

Deze ontwikkeling heeft het team hechter gemaakt waardoor er nu meer vertrouwen is onderling. Dit vormt een solide basis voor verdere samenwerking en groei.


Benieuwd of Kieboom ook in uw team resultaat kan boeken?

We gaan de uitdaging graag aan. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over teamtraining.

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12