010 - 4413111
Home » Casestory: manage verwachtingen bij de implementatie van nieuwe doelstellingen

Casestory: manage verwachtingen bij de implementatie van nieuwe doelstellingen

Albert is een nieuwe manager in een grote matrixorganisatie. Als leidinggevende van een aantal teams is hij verantwoordelijk voor de lokale implementatie en uitvoering van een nieuwe serie strategische verkoopdoelstellingen. Na verloop van tijd moet hij tekst en uitleg komen geven bij de directie op het hoofdkantoor. Volgens hen blijven concrete resultaten uit. Waarom?

Het probleem: niet communiceren

 Zoals we vaker zien bij grotere organisaties, heeft Albert een aantal fundamentele problemen geconstateerd in de lokale toepassingsmogelijkheid van de nieuwe algemene strategie. Hij heeft zijn best gedaan om deze problemen op te lossen voor de start van de implementatie en uitvoering van de strategie. Hiermee wilde hij voorkomen dat zijn team straks druk zou zijn met symptoombestrijding. Het behalen van de doelstellingen duurde hierdoor veel langer dan verwacht. Doordat Albert naliet om dat uit te leggen aan zijn collega-managers en directie, raakten die teleurgesteld en verminderde hun vertrouwen in Alberts leiderschap.

Leerpunten voor managers

Albert deed een talentenanalyse, waarbij ook zijn blinde vlek in kaart is gebracht. Hierdoor kon hij een aantal waardevolle managementlessen trekken uit deze moeilijke ervaring:

  • Het is belangrijk om bij het begin van een veranderingsproces nauwkeurig onderzoek te doen naar de validiteit en het effect van de beoogde veranderingen/doelstellingen.
  • Een tijdige en planmatige uitleg met valide argumenten is essentieel om superieuren en ondergeschikten op de hoogte brengen en te overtuigen van de korte- en langetermijneffecten van een verandering;
  • Zodra een procedure of proces is afgesproken, moet er bewaakt worden dat vaste routines en/of werkwijzen geïmplementeerd worden, elke keer opnieuw, om een stabiele kwaliteit van de implementatie te garanderen;
  • Onderschat nooit het belang van het consequent managen van de soms tegenstrijdige verwachtingen van superieuren, collega’s en ondergeschikten, door duidelijke en tijdige communicatie. Vooral in deze economische tijden.

Het vervolg: vertrouwen terugwinnen

Albert is bezig om het vertrouwen van zijn directie weer terug te winnen door het toepassen van deze punten in de dagelijkse praktijk. Hij krijgt daarbij hulp van een coach. Het traject vraag veel tijd en doorzettingsvermogen, maar doordat de geïdentificeerde lokale implementatieproblemen opgelost zijn, halen zijn teams nu nog hogere salesresultaten.

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12