010 - 4413111
Home » Beïnvloeden van beleving is de toekomst
Opinie:

Beïnvloeden van beleving is de toekomst

Emotionele intelligentie wordt steeds belangrijker in het zakenleven. Zeker voor wie dagelijks bezig is met het overtuigen van anderen is recent onderzoek van Galit Meisler de moeite waard.

Hoe hoger je EI hoe effectiever je bent!

Om begripsverwarring te voorkomen: emotionele intelligentie is het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te begrijpen en hiermee effectief om te gaan.

Mensen die bekend staan als emotioneel intelligent zijn doorgaans persoonlijk, sociaal en in het zakelijk verkeer effectiever in de omgang met anderen. Hoe dat komt? Als je bewust bent van jouw gedachten, gevoelens en daden, kan je ze beter beheersen en sturen in de richting die prettig is voor anderen. Ook omdat je bewust bent hoe het bij die ander werkt. Daardoor ben je effectiever in het bereiken van jouw doelen met anderen.

Zelfinzicht ontbreekt vaak bij beïnvloeders

Uit het onderzoek komt aan de ene kant niet veel nieuws naar voren. Als je wat langer meeloopt in de bonte arena van het bedrijfsleven, weet je inmiddels – vaak door pijnlijke ervaring - dat de mensen die betaald worden om effectief andere mensen te beïnvloeden, niet per definitie allemaal zo effectief zijn. Bij veel beïnvloeders ontbreekt namelijk een goed zelfinzicht. Zij denken goedbedoeld dat ze zijn zoals ze zijn en dat er niet zoveel verandering nodig of mogelijk is. Een fatale houding, zeker omdat de wereld om hen heen wel blijft veranderen. Zo ontstaat langzamerhand een gapend gat tussen feitelijk en gewenste gedrag in relatie tot de mensen die beïnvloed moeten worden.

In een functie waarin iemand het vermogen moet hebben om andere mensen te beïnvloeden, is emotionele intelligentie dus belangrijjk. Dat besef landt steeds meer in het bedrijfsleven. Kwaliteit en inhoud worden randvoorwaarden, belevingsbeïnvloeding krijgt een cruciale rol.

Uw klant omarmt emotionele intelligentie

Belevingsbeïnvloeding gaat verder dan doen waar de klant om vraagt. Het gaat zelfs verder dan het overtreffen van de verwachting van de klant. Bij belevingsbeïnvloeding gaat het om voorzien in datgene wat een klant nooit had voorgesteld nodig te hebben of te kunnen gebruiken. Slaag je erin om met behulp van emotionele intelligentie jezelf, je bedrijf, je concept, product of dienst af te stemmen op de onbewuste, intuïtieve behoeften van de klant, dan volgt omarming door de klant. 

Emotionele intelligentie is heel goed meetbaar

Dat klinkt misschien zweverig, maar hoopgevend voor beleidsbepalers is dat emotionele intelligentie kwantificeerbaar en meetbaar blijkt te zijn. Op basis daarvan kan je dus gewenst gedrag van werknemers met een beïnvloedende functie selecteren en voorspellen. En concreet bijsturen met training en ontwikkeling.

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12