010 - 4413111
Home » “Ja hoor… moet die manager nou echt worden gecoacht?”

"Ja hoor...moet die manager nou echt worden gecoacht?"


Bart de Kloedoor Hans Kieboom

Onbegrijpelijk vind ik zo’n uitspraak. Ronduit dom gewoon. Waar komt die gedachte vandaan? Ik denk van iemand die niet begrijpt waar het bij leidinggeven om gaat. Eigenlijk is de boodschap: ‘Het is niet nodig dat ie geholpen wordt. Die manager redt het wel, Hij leert het wel in de praktijk. Hij pakt ‘t wel op, dat komt vanzelf wel goed…

 
Beginnende managers
Door dit soort opvattingen moeten managers het simpelweg vaak zelf uitzoeken. Bij beginnende managers ligt de score van negatieve gevolgen het hoogst. Wanneer zij dan ook nog vanuit het team ineens boven het team worden gezet, heeft dit, zonder goede begeleiding, vaak zelfs rampzalige gevolgen.

Leren leidinggeven: een doorlopend proces
Naar mijn indruk komt dit doordat het diepere besef - en niet alleen maar instemmend belijden met de mond - op een aantal vitale punten ontbreekt.

Maar laten we eerst in gaan op het besef wat over het algemeen wel wordt gedeeld. Het besef dat leidinggeven gaat over het beïnvloeden van mensen en situaties, zodat direct of indirect resultaten kunnen worden behaald. De invloed die de manager heeft, moet zorgen voor resultaten.

Ten onrechte denkt men helaas dat het met de invloed van de manager wel goed zit, tot het moment dat het tegendeel wordt bewezen. Dan moet de manager ineens gecoacht worden of nog rigoureuzer: hij wordt (onnodig) uit zijn functie gezet.

Wat niet begrepen wordt, is het belang van de groei in het leidinggevend vermogen van de manager. Die groei is nodig om voortdurend succesvol te kunnen zijn. De persoonlijke groei van een leidinggevende in het beïnvloeden van mensen en situaties is een proces. Een proces waar bewust en vooruitziend aan gewerkt kan worden. Vanaf het eerste begin dat iemand gaat leidinggeven, maar ook als een manager al goed leidinggeeft.

Dynamiek vereist schakelvermogen
Het team of de afdeling waarvoor de leidinggevende verantwoordelijk is, is een dynamisch geheel. Dit vereist schakelvermogen van de leidinggevende, er moet steeds met wisselende en complexe situaties om worden gegaan. Dus ook steeds de uitdaging om eerdere benaderingswijzen te herzien. Bij een beginnend manager komen er al helemaal zoveel nieuwe dingen op hem af dat dit eigenlijk geen discussie zou moeten behoeven.

Tel daarbij op dat van een manager over het algemeen veel verwacht wordt en weinig wordt gegeven. Het is vaak een eenzame positie, waarin hij veel zaken(onnodig) zelf moet uitdokteren.

Ontwikkelingsgericht versus doelgericht
Binnen de cultuur van veel bedrijven ligt de nadruk op het realiseren van (bedrijfs)doelstellingen, wat op zichzelf niet ongezond of zelfs noodzakelijk is. De realisatie van deze doelen komt voort uit de kracht die ontwikkeld wordt in de mensen.

Aangezien managers verantwoordelijk zijn voor de collectieve ontwikkeling van medewerkers is het cruciaal ontwikkelingsgerichtheid bij hen te verankeren. En tevens ook vanuit hen te modelleren naar hun mensen.

De praktijk kent vele voorbeelden
De praktijk kent vele goede en slechte voorbeelden. Vanuit onze ervaring begint goed leiderschap bij het besef dat de groei van medewerkers hoog op de agenda moet staan. Maar ook het creëren van de juiste randvoorwaarden is een belangrijk punt. De succesverhalen die ik ken zijn vanuit dit besef voortgekomen, en natuurlijk de bereidheid om hierin tijd en geld te steken.

In gesprek komen om de vele voorbeelden uit de praktijk die Kieboom kent te bespreken en de betekenis die dit concreet voor u kan hebben? 


 

 

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12