010 - 4413111

Kees van Ooijen

verkoopleider pluimveehouderij bij Rijnvallei Diervoeder


 "Bij Rijnvallei Diervoeder kreeg ik een groep jonge mensen onder mijn hoede die ik commercieel moest opleiden. Kieboom Training & Development kwam met een concreet en helder voorstel dat aansloot bij onze wensen. En ook niet onbelangrijk, alle deelnemers aan de training hebben hun baan bij ons bedrijf gevonden.”

- Kees van Ooijen -

Kees van Ooijen  verkoopleider pluimveehouderij bij Rijnvallei DiervoederWie ben je en wat doe je?

Kees van Ooijen. Ik stuur als verkoopleider pluimveehouderij bij Rijnvallei Diervoeder een team van vijf medewerkers aan en ben commercieel verantwoordelijk voor de omzet in pluimveevoer. Rijnvallei is een land- en tuinbouwcoöperatie in Midden-Nederland voor gedreven ondernemers die we met technisch advies van hoge kwaliteit ondersteunen om met onze producten het maximale resultaat te bereiken.    

Waarom heb je contact gezocht met Kieboom?

Rijnvallei levert producten en advies van hoge kwaliteit en daar horen competente mensen bij. Daarom investeren we veel in kennisontwikkeling en training van medewerkers. Toen ik een groep jonge nieuwe medewerkers mocht begeleiden in hun commerciële opleiding, kwam ik via een actieve en positieve referent uit de tuinbouw bij Kieboom Training & Development terecht. 

 Wat was je eerste indruk van Kieboom?

Na een uitputtend gesprek met twee trainers van Kieboom kwam er een concreet voorstel op tafel om in relatief korte tijd deze jonge mensen commercieel op te leiden. Dat voorstel was helder en sloot duidelijk aan bij onze wensen.

 Wat heeft Kieboom voor jou betekend?

Kieboom heeft voor ons in eerste instantie een commerciële training verzorgd. Onze ervaringen daarmee waren positief, zodat we later ook voor andere vraagstukken bij Kieboom terugkwamen. Toen uit functioneringsgesprekken met medewerkers bleek dat er aandachtspunten naar voren kwamen die vroegen om persoonlijke coaching, heeft Kieboom een talentenevaluatie met hen gedaan die de basis vormde voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. En Kieboom heeft een teamtraining klantentypologie gegeven. Dat waren drie intensieve dagen vol theoretische kennis, afgewisseld met praktische oefeningen op het gebied van omgaan met verschillende soorten klanten. 

Hoe zou je het resultaat van jullie samenwerking omschrijven?

De commerciële training was een succes. Alle mensen uit die groep hebben de baan van hun nog jonge leven gevonden bij Rijnvallei. Ook de persoonlijke coaching heeft geholpen om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Tot slot heeft de teamtraining ons geleerd om beter om te gaan met verschillende typen klanten. 

Hoe heb je de samenwerking met Kieboom ervaren?

Kieboom werkt op een persoonlijke manier en kwam met voorstellen die echt zijn toegespitst op onze bedrijfssituatie. Daardoor hebben we onze trainings- en coachingdoelen behaald en zijn we er in geslaagd om het beste uit de mensen te halen.


Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12