010 - 4413111

Wessel Helmens

Manager engineering bij Mammoet Europe


"Mammoet groeit snel. Dat is mooi, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. We ontdekten bijvoorbeeld dat we de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de afdelingen moesten verbeteren. Samen met Kieboom Training & Development hebben we met succes een team van veertig leidinggevenden getraind. Ze hebben nu meer begrip voor elkaar en kennen elkaars valkuilen en kwaliteiten.”

- Wessel Helmens -

Wessel Helmens - Manager engineering bij Mammoet EuropeWie ben je en wat doe je?

Ik ben Wessel Helmens, Manager Engineering bij Mammoet Europe dat een centrale rol speelt in de wereldwijde projecten van Mammoet. We produceren hijs- en transportoplossingen die zowel op het land als offshore worden ingezet. Bij Mammoet stuur ik zes leidinggevenden aan, die op hun beurt weer leiding geven aan verschillende teams van de afdeling Engineering.
De ontwikkeling van de mensen binnen Mammoet heeft veel aandacht. Gezien de sterke groei die het bedrijf doormaakt, moeten we hierin voortdurend schakelen.

Waarom heb je contact gezocht met Kieboom?

Door de snelle groei van Mammoet kwamen we aandachtspunten tegen die afdelingsoverschrijdend waren. De samenwerking tussen de afdelingen Engineering en Operations bijvoorbeeld. Kieboom Training & Development had al eerder een training voor ons verzorgd en dat was goed bevallen. Daarom besloten we Kieboom ook nu weer in te schakelen.

Wat was je eerste indruk van Kieboom?

Trainer-Coach Hans Kieboom heb ik leren kennen tijdens de eerdere management awareness course.Dit trainingstraject bestond onder andere uit managementtrainingen die voor het gehele management voor Mammoet in Schiedam op maat waren ontwikkeld. Tijdens de trainingen heb ik op een prettige manier veel dingen geleerd die ik in de verdere groei van mijn afdeling praktisch kon toepassen.

Wat heeft Kieboom voor jou betekend?

Met een groot deel van de circa veertig betrokken leidinggevenden zijn interviews gehouden. Daaruit bleek dat er verbetering nodig was op het gebied van samenwerking, communicatie en leiderschap. In overleg met Hans Kieboom zijn vervolgens punten van verbetering gedefinieerd. Hier is aan gewerkt tijdens een intensief programma van drie dagen op locatie. Daarna hebben nog twee teamdagen plaatsgevonden op ons kantoor in Schiedam. Vanwege de verschillen in leerbehoeften en de grootte van de groep vonden die sessies plaats in twee deelgroepen, onder leiding van twee trainers.

Hoe zou je het resultaat van jullie samenwerking omschrijven?

De leidinggevenden kennen nu beter elkaars kwaliteiten en valkuilen als het gaat om samenwerken en communiceren. Doordat ze meer inzicht in elkaars werk kregen, nam ook het onderlinge begrip toe. Verder hebben ze een beter inzicht in hun eigen managementstijl en zijn hun managementvaardigheden verbeterd.

Hoe heb je de samenwerking met Kieboom ervaren?

Ik heb de samenwerking met Kieboom als prettig ervaren. De trainers hebben met persoonlijke betrokkenheid de leidinggevenden op een hoger niveau gebracht.
Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12